Dubbele woonplaats maakt dubbele heffing auto mogelijk

In Archief by robert

Over deze zaak hebben wij in 2013 al geschreven. Het betreft een Belgische dame die zowel in Nederland als in België duurzaam over een woning beschikt. Zij koopt in België een auto en betaalt hier Belgische belasting op de inverkeerstelling (BIV) over.

Vervolgens komt de Nederlandse belastingdienst tot de conclusie dat zij, naar Nederlandse normen, in Nederland woont en dat er daarom (ook) Nederlandse BPM over de auto betaald moet worden. Dit zou betekenen dat er in twee landen belasting wordt betaald: dubbele heffing dus.

Deze zaak is uiteindelijk voorgelegd aan de Europese rechter en wordt nu beslist door de Hoge Raad. De Europese rechter was tot de conclusie gekomen dat bij de huidige stand van Europees recht het niet is verboden dat bij daadwerkelijk en duurzaam gebruik van een auto in twee landen, vervolgens in beide landen ook BPM en BIV wordt geheven.

De Hoge Raad volgt de uitspraak van de Europese rechter waardoor de aanslag BPM overeind blijft. De Belgische betaalt daardoor in twee landen belasting. De reden is dat zij in beide landen als inwoner wordt gezien voor de heffing van registratiebelasting over de auto.

Het is wel van belang dat deze zaak niet ziet op de situatie van wonen in één land en werken in het andere land. In dat geval wordt er in principe maar in één land belasting betaald. Toch blijft het op zijn minst vreemd dat het mogelijk is dat er in twee landen betaald wordt.

Hoge Raad 25 april 2014

hits=69= / id=3580=