Verhuizen van je bedrijf van België naar Nederland

In Archief by robert

ONDERZOEK WIJST UIT: BELGISCHE (LOON)KOST NOOPT TOT INTERNATIONALE TAXPLANNING : NEDERLAND IS NABIJ

– Een bedrijf verplaatsen naar Nederland, zal jaarlijks 46% meer netto winst overhouden.
– De werknemers hoeven niet mee te verhuizen en kunnen toch tot 26% netto er op vooruit gaan.

“Uw cliënt niet wijzen op de mogelijkheden die een stap naar het Noorden met zich meebrengt, is gewoon onvolledig adviseren”, aldus Ivan Maes, vennoot en verantwoordelijk voor de fiscaliteit van Vandelanotte Antwerpen. Het overbrengen van bepaalde activiteiten en werkzaamheden naar Nederland, kan zoals het onderzoek uitwijst substantiële voordelen opleveren voor zowel de onderneming als voor haar werknemers.

Werknemer, ongehuwd, geen kinderen

voordeel NL t.o.v BE inclusief NL eigen-woning-aftrek
brutoloon € 36.000
nettoloon 9% 15%
werkgeverslasten 15%
brutoloon € 60.000
nettoloon 15% 26%
werkgeverslasten 16%

Werknemer, ongehuwd, geen kinderen

voordeel NL t.o.v BE inclusief NL eigen-woning-aftrek
brutoloon € 36.000
nettoloon -6% 1%
werkgeverslasten 15%
brutoloon € 60.000
nettoloon 1% 11%
werkgeverslasten 16%

Werknemer, gehuwd, partner geen inkomsten, twee kinderen

voordeel NL t.o.v BE inclusief NL eigen-woning-aftrek
brutoloon € 36.000
nettoloon 4% 9%
werkgeverslasten 15%
brutoloon € 60.000
nettoloon 11% 21%
werkgeverslasten 16%

Zelfstandige, ongehuwd, geen kinderen

voordeel NL t.o.v BE inclusief NL eigen-woning-aftrek
brutoloon € 36.000
nettoloon 8% 15%
brutoloon € 60.000
nettoloon 14% 26%

Zelfstandige, gehuwd, partner geen inkomsten, geen kinderen

voordeel NL t.o.v BE inclusief NL eigen-woning-aftrek
brutoloon € 36.000
nettoloon -8% -3%
brutoloon € 60.000
nettoloon -0,4% 10%

Zelfstandige, gehuwd, partner geen inkomsten, twee kinderen

voordeel NL t.o.v BE inclusief NL eigen-woning-aftrek
brutoloon € 36.000
nettoloon 3% 9%
brutoloon € 60.000
nettoloon 10% 21%

Tax partner Gijs Vernoij van Van Oers International merkt op dat de Nederlandse vennootschapsbelasting van 20% tot maximaal 25% bedraagt. Het snel oplopend tarief in België is maximaal 33,99%, een kleine 10% meer.

De hardnekkigheid en wispelturigheid van de Belgische Staat op fiscaal en sociaal vlak leidt er toe dat de van oudsher bestaande weerstand van de Vlaamse ondernemer ten opzichte van de stap naar Nederland, al aan het verdwijnen is, onderschrijft ook Carl van Biervliet vennoot bij Vandelanotte en met name actief in de West- Vlaamse regio. Sneller dan gedacht blijkt een en ander in de praktijk haalbaar. “Zonder te veel willen veralgemeniseren blijft veelal de productie en het vakmanschap – waar de Belgische vaklui om bekend staan – in België. De commerciële en marketingafdeling gedijt dan weer perfect in Nederland, het land van de gebakken lucht, zoals we hier wel eens stellen”. De cijfers spreken boekdelen en zullen – als de Belgische regering geen actie ondernemen – de trend enkel maar versterken.

Dit onderzoek staat in het juninummer 2014 van het NederBelgischMagazine
Waarom dit onderzoek?
De publikatie zoals in het magazine

Het onderzoek is uitgevoerd door:
Vandelanotte, Accountants en belastingadviseurs, 7 vestigingen in België, contactpersoon Ivan Maes, www.vandelanotte.be, Ivan.Maes@vdl.be, Carl.Biervliet@vdl.be
Van Oers accountancy en advies, 5 vestigingen in Nederland, contactpersoon Kurt van Heerewaarden, www.vanoers.nl, K.vheerewaarden@vanoers.nl