Aanpassing besluit over behandeling buitenlandse sociale verzekering

In Archief by robert

Dit besluit gaat onder meer in op gevolgen van Nederlandse wetswijzigingen in het loonbegrip voor buitenlandse sociale verzekeringen. Dit is bijvoorbeeld van belang bij de berekening van de compensatieregeling.

Op grond van de compensatieregeling kan een inwoner van Nederland die werkt in België een teruggave krijgen van de Nederlandse belastingdienst. Deze teruggave bestaat, grofweg, uit het verschil tussen de belasting die daadwerkelijk in België wordt betaald enerzijds en anderzijds de belastingaanslag die in Nederland zou worden opgelegd als datzelfde loon in Nederland belast zou zijn geweest. Hierdoor kan via een omweg gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld de Nederlandse hypotheekrenteaftrek.

Om de compensatieregeling toe te passen moet het Belgische loon omgerekend worden naar Nederlandse normen. Dit is een ingewikkelde berekening, die door de wijzigingen in de Nederlandse loonbelasting per 2013 eenvoudiger is geworden. Toch blijft deze omrekening een ingewikkelde rekenproef, maar wel één die geld voor de belastingbetaler op kan leveren (zie bijvoorbeeld voor 2013: downloadpagina van
www.belastingdienst.nl

Besluit van 24 maart 2014

hits=77= / id=3577=