Coronamaatregelen tot en met 31 maart 2020

In Archief by robert

Uitstel van betaling
Ondernemers kunnen voor drie maanden uitstel van betaling krijgen voor de omzetbelasting, de loonheffingen, de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting (dit lijstje is onlangs uitgebreid met minder bekende heffingen als kansspelbelasting, accijnzen, verhuurderheffing etc.). Hiervoor gelden in beginsel geen voorwaarden, maar er moet wel schriftelijk om worden gevraagd. Zoals het er nu uitziet, zal er voor een langer uitstel dan drie maanden een verplichting komen om daarvoor nadere informatie aan te leveren.

(Bijna) geen rente en geen boete
Bij het uitstel van betaling zou normaal gesproken rente betaald moeten worden. Deze rente wordt verlaagd naar 0,01% (0% blijkt helaas technologisch niet doorgevoerd te kunnen worden). Het niet op tijd betalen van omzetbelasting of loonbelasting leidt normaal gesproken ook tot een boete. Bij het gebruik maken van het uitstel van betaling zal geen boete worden opgelegd.

Uitkering van € 4.000 aan bepaalde ondernemers
Aan ondernemers die direct last hebben van de maatregelen wordt een vast bedrag van € 4.000 uitgekeerd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bedrijven die verplicht hebben moeten sluiten, zoals cafés en restaurants. Ook andere direct getroffen bedrijven zoals dansscholen en reisbureaus komen in aanmerking.

Overheid betaalt deel salaris werknemers
Bij ondernemers die door de crisis in de problemen komen en terugvallen in omzet, kan de overheid een deel van de salariskosten op zich nemen. Dit kan oplopen tot 90% van het salaris. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming zal zijn.

Uitkering voor zelfstandige ondernemers
Deze regeling is bedoeld voor zelfstandige ondernemers, waaronder zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Zij kunnen bij de gemeente een uitkering aanvragen tot het sociaal minimum. De exacte hoogte hangt onder meer af van de gezinssituatie (alleenstaanden rond de € 1.050 netto, gehuwden ongeveer € 1.500). Er zal niet worden gekeken naar het vermogen van de zelfstandige voor de vraag of ze in aanmerking kunnen komen. Wel moet de zelfstandige voldoen aan het urencriterium, waarbij er op jaarbasis ten minste 1225 uur voor de onderneming wordt gewerkt.

Deze regeling staat op dit moment nog niet open voor in België wonende zelfstandigen met een Nederlandse onderneming. In de omgekeerde situatie, een inwoner van Nederland met een Belgische onderneming, kun je wel in aanmerking komen voor een Belgische regeling. Voor een inwoner van België met een Nederlandse onderneming lijkt er dus een “gat” te zijn. Nederland is aan het kijken naar een goede oplossing hiervoor, dus wij verwachten hier nog wel een oplossing voor.