Verlenging regeling grensarbeiders tot einde van dit jaar

In Archief by robert

Vanwege de Coronacrisis werken veel mensen (deels) thuis. Thuiswerken leidt vaak tot het betalen van belasting over je loon in je woonland in plaats van in je oude werkland. De normale regels uit het Belastingverdrag tussen Nederland en België regelen dit. Door (verplicht) thuis te werken, kan het heffingsrecht over je loon dus overgaan naar je woonland. Dit kan allerlei gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de Nederlandse kwalificerende buitenlandse belastingplicht en de hypotheekrenteaftrek, omdat die regeling eist dat ten minste 90% van het inkomen in Nederland wordt belast.
Nederland en België hebben daarom eerder al afspraken gemaakt om dit op te lossen. Onder die afspraken kun je ervoor kiezen om dagen waarop je nu vanwege Corona thuis werkt, toch aan te merken als dagen waarop is gewerkt in je oude, normale werkland. Dat kan alleen voor zover je voorafgaand aan Corona op die dagen ook al ging werken in je werkland. Daarbij is ook afgesproken dat deze regeling telkens bij onderling akkoord verlengd kan worden. Eind augustus hebben Nederland en België afgesproken dat deze regeling verlengd zal worden tot het einde van dit jaar.