Box 3: Never ending story?

In Archief by robert

De rechtszaken over Box 3 lopen nog steeds door. Rechters houden daarbij de Box 3-belasting nog steeds overeind. Een belangrijk probleem van Box 3 blijft dat spaargeld op dit moment nauwelijks iets oplevert, terwijl er wel belasting moet worden betaald over een (flink) hoger forfaitair inkomen. Daardoor kan al het spaarinkomen (en zelfs meer) opgaan aan belastingheffing.
De Staatsecretaris van Financiën had eerder plannen aangekondigd om Box 3 in die zin te gaan wijzigen dat spaarders tegemoet zouden worden gekomen door een verlaging van Box 3 voor spaargeld.
Omdat dit de schatkist geen geld mocht kosten zou de rekening met name worden neergelegd bij beleggers met overig vermogen. Deze plannen gaan nu ook weer niet door.
Er gaat nog worden gekeken of er nog een andere tegemoetkoming kan worden gegeven aan spaarders bij Prinsjesdag, maar voor de rest zal een aanpassing in Box 3 nog op zich laten wachten.