Aanpak Edelweissroute blijft tweemaal overeind

In Archief, Interesting by robert

Hof Arnhem-Leeuwarden 30 juni 2020 en Hof Den Bosch, 2 juli 2020

De zogenoemde Edelweissroute hield eenvoudig gezegd het volgende in. Een Nederlandse erflater had zwart vermogen in het buitenland (bijvoorbeeld Zwitserland). De erfgenamen wachten vervolgens minimaal twaalf jaar alvorens ze dit vermogen melden bij de Nederlandse belastingdienst. Door het verlopen van twaalf jaar kon Nederland geen erfbelasting meer heffen over dit vermogen.
Om deze route de pas af te snijden is op 1 januari 2012 deze navorderingstermijn van twaalf jaar verlengd naar onbeperkt. De vraag is dan alleen, wat met erfenissen die voor de invoerdatum in 2012 al open zijn gevallen?
Daarvoor heeft te gelden dat de nieuwe wet, met onbeperkte navorderingsmogelijkheden, alleen terugwerkend zal gelden voor nalatenschappen waarvoor op 1 januari 2012 (datum invoering) de oude termijn van 12 jaar op dat moment niet was verlopen. Voor oudere nalatenschappen geldt dus geen terugwerkende kracht.
Beide Gerechtshoven, Den Bosch en Arnhem-Leeuwarden sluiten zich hierbij aan, en stellen vast dat er inderdaad kan worden nagevorderd als er op 1 januari 2012 nog geen twaalf jaar voorbij was sinds het overlijden.