Problemen met de afwikkeling van Nederlandse aangiften in de schenk- en erfbelasting

In Archief by robert

Staatssecretaris van Financiën, 4 juli 2018

Door problemen met de ICT-systemen heeft het beoordelen en afhandelen van Nederlandse aangiften schenk- en erfbelasting vertraging opgelopen. Daardoor konden geen aanslagen worden opgelegd, hoewel er wel zoveel mogelijk werd geprobeerd (alvast) voorlopige aanslagen op te leggen.

Door de Staatsecretaris was eerder aangegeven dat hij de in 2017 opgelopen achterstanden wilde inlopen in de maanden mei en juni van dit jaar. Met name voor de erfbelasting blijkt dit niet te zijn gelukt. Sterker nog, de achterstanden zijn nog verder opgelopen. Ook met de schenkbelasting verloopt de verwerking van de aangiften nog niet goed.

De Staatssecretaris geeft aan te verwachten dat definitieve aanslag pas eind 2019 te kunnen gaan opleggen. In de tussentijd zal nog steeds zoveel mogelijk een voorlopige aanslag worden opgelegd.

Aangezien de belastingdienst formeel drie jaar de tijd heeft om aanslagen op te leggen, zal voor schenkingen en overlijden uit 2017 de termijn voor de belastingdienst krap worden om tijdig aanslagen op te leggen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.