Nederlandse fiscale eenheid definitief in strijd met Europees recht

In Archief by robert

Nadat eind februari de Advocaat-Generaal (A-G) al tot de conclusie was gekomen dat de Nederlandse fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting strijdig zou zijn met Europees recht, heeft het Hof zelf weinig tijd meer nodig. Het Hof volgt de A-G en concludeert ook dat de Nederlandse voorwaarden strijdig zijn met Europees recht.

Nederland mag een fiscale eenheid dus niet meer weigeren in de volgende situaties:
NL BV
Belg BVBA/NV
NL BV

en

Belg BVBA/NV
NL BV
NL BV
 

De Nederlandse rechters zullen deze uitspraak van het Europese Hof moeten volgen en in dergelijke situaties een fiscale eenheid toestaan. De reactie van de Nederlandse overheid is op datum van deze bijdrage nog niet bekend. Verwacht mag worden dat Nederland zal komen met een wetswijziging.

Hof van Justitie EU, 12 juni 2014

hits=67= / id=3593=