Retroactieve uitbreiding van de vrijstelling voor buitenlandse spaardeposito’s

In Archief by robert

In onze vorige bijdrage stond te lezen dat de vrijstelling op de eerste schijf van 1.900 EUR (indexaangepast bedrag voor het inkomstenjaar 2014) per belastingplichtige op een gereglementeerd spaarboekje retroactief zou worden ingevoerd voor rente die is toegekend sinds 1 januari 2012. Voor de inkomstenjaren 2012 en 2013 bedroeg het bedrag van de vrijstelling respectievelijk 1.830 EUR en 1.880 EUR per belastingplichtige.

Graag willen we met deze bijdrage een kanttekening maken bij de bovenvermelde retroactiviteit. Wil men van de retroactiviteit gebruik maken, dan dienen de buitenlandse spaarboekjes immers naar analogie met de Belgische spaarboekjes te voldoen aan een aantal voorwaarden.

Een spaarboekje is in feite een rekening waarmee klanten kunnen sparen bij een bank, die daar in principe een vergoeding in de vorm van variabele rente voor geeft. Anders dan bij een zichtrekening is het vaak niet mogelijk om geld van een spaarrekening rechtstreeks over te boeken naar derden. Om bovendien gebruik te kunnen maken van de vrijstelling, dient dit spaarboekje aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Zo moet zo’n spaarboekje zowel een basisrente als een getrouwheidspremie aanbieden. De premie mag alleen toegekend worden op spaargeld dat minstens 12 maanden op de rekening blijft staan. Bovendien moeten beide rentes ook binnen vastgelegde minima en maxima blijven. Zo moet onder meer de getrouwheidspremie op minstens 25 procent van de basisrente uitkomen. Deze specifieke Belgische voorwaarden zullen er in de praktijk wellicht voor zorgen dat er geen buitenlandse spaarboekjes in aanmerking komen voor de vrijstelling. Hierdoor is het bovendien weinig waarschijnlijk dat er Belgische spaarders zijn die de voorbije jaren onterecht roerende voorheffing hebben betaald op intresten van een buitenlands spaarboekje. Mocht dit toch het geval zijn, is op dit moment nog weinig bekend over de modaliteiten waaronder deze eventuele terugbetaling/ontheffing kan worden verkregen. Wij volgen dit zeker op.

hits=95= / id=3594=