De toekomst van de ziektekostenverzekering gepolst

In Berichtenby robert

In het kader van 50 jaar RIZIV zijn de resultaten van een onderzoek gepubliceerd dat werd gehouden bij meer dan 2.000 Belgen. Dat er bij de bevolking een grote graad van tevredenheid bestaat, is niet nieuw. Minder positief over de onbegrijpelijkheid van de ziekenhuisfactuur, onvoldoende informatie over de behandeling, wachttijden voor afspraken bij een specialist, kostprijs specialist, aanbod en dienstverlening rusthuizen.

Een grote meerderheid wenst een breed en solidair verzekeringspakket evenals het principe dat de bijdragen proportioneel zijn aan het inkomen. Een aanzienlijk aantal ondervraagden wenst dat bij de terugbetalingen meer rekening zou worden gehouden met leefstijl.

Wat betreft de beheersing van de kosten, slechts 27% is voorstander van een grotere specialisatie bij de ziekenhuizen. Wel is er brede ondersteuning om enkel de goedkoopste behandeling te vergoeden wanneer er equivalente alternatieven zijn.

Er bestaat een grote bekommernis over sociale fraude. Zo gaat bijvoorbeeld 43 % niet akkoord met de stelling dat misbruik bij arbeidsongeschiktheid weinig voorkomt.

Meer informatie op www.riziv.be

hits=1224=