Nederland voor EU-hof om discriminatie studiebeurzen

In Archief by robert

De Europese Commissie daagt Nederland voor het Europees Hof van Justitie in Luxemburg wegens discriminatie bij de toekenning van studiebeurzen. Het dagelijks bestuur van de EU heeft dat vandaag bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse wet moeten studenten die aanspraak willen maken op studiefinanciering voor een opleiding in het buitenland, minstens drie van de voorafgaande zes jaar wettig in Nederland hebben gewoond. Volgens de Europese Commissie is deze ‘woonplaatsvereiste’ in strijd met de EU-regels voor het vrije verkeer van werknemers. De Europese Commissie heeft Nederland vorig jaar al gevraagd de regeling aan te passen, maar dat is niet gebeurd. Daarom stapt de commissie nu naar het Europees Hof. Nederland zegt de betreffende regeling te hanteren om misbruik van de studiefinanciering te voorkomen.

hits=1109= / id=1662=