Mag België aanvullende gemeentebelasting aanrekenen op buitenlandse dividenden

In Archief by robert

Slecht nieuws voor bijvoorbeeld de Belgische aandeelhouders van een Frans bedrijf zoals bijvoorbeeld Suez. Volgens het Hof van Justitie zijn er geen Europese regels die dubbele belasting verbieden in een geval waarin een buitenlands roerend inkomen zowel in de bronstaat als in België belast wordt. Dat had het hof al eens geoordeeld in het arrets Kerckhaert-Morres (zie Fisc. Act. 2006, 40/1) en het bevestigt dat nu nog eens in de zaak Damseaux (HvJ 16 juli 2009). Zolang buitenlandse inkomsten in België zelf niet gediscrimineerd worden t.o.v. binnenlandse inkomsten, ziet het hof geen probleem. Maar er is wel degelijk een verschil in behandeling: als de buitenlandse roerende inkomsten in de PB-aangifte opgenomen worden, worden ze bijkomend onderworpen aan de aanvullende gemeentebelasting. Over dat onderscheid is nu een nieuwe prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie (Antwerpen 16 juni 2009, 0901/09906).
hits=1= / id=1659=