Toch weer reisbijstand Eurocross voor pensioengerechtigden in België

In Archief by robert

Gepensioneerden in België die bij het Belgische ziekenfonds Christelijke Mutualiteit (CM) en College voor zorgverzekeringen (CVZ) staan ingeschreven ten laste van Nederland, hadden problemen met vergoeding van de zorgkosten bij tijdelijk verblijf buiten Europa. CVZ en CM weigerden deze kosten te vergoeden. Ook was het niet meer mogelijk om gebruik te maken van reisbijstand Eurocross van CM: dringende medische hulp, bijstand en ziektekostendekking in het buitenland. In overleg met de Belgische overheidsdienst RIZIV heeft CM dit probleem vanaf juli opgelost. De pensioengerechtigden kunnen, eventueel met terugwerkende kracht, weer gebruik maken van reisbijstand Eurocross.
CM stelt wel de volgende voorwaarden aan een vergoeding:
– Neem altijd de World Assistance Card (WAC) mee op vakantie, want zo kunt u in contact komen met Eurocross
– Het moet gaan om dringende geneeskundige hulp in het buitenland tijdens recreatief verblijf (verblijf korter dan drie maanden)
– De zorgverlening moet een spoedeisend karakter hebben (geen geplande medische zorg)
(bron: Sociale Verzekeringsbank)

hits=2= / id=1661=