Sociale verzekering Nederbelgen: studeren en sociale verzekeringen

In Archief by robert

Ik ben achttien jaar, heb de Belgische nationaliteit en woon in Essen (België) en wil gaan studeren aan de Avans Hogeschool in Breda. Ik verblijf door de week in een studentenflat en in het weekend ga ik terug naar mijn ouders in België. Mijn vader werkt al jaren in Nederland en mijn moeder werkt in België. Waar ben ik sociaal verzekerd?

Omdat u alleen om studieredenen in Nederland verblijft, wordt u niet Nederlands sociaal verzekerd. U kunt in Nederland geen beroep doen op sociale zekerheidsvoorzieningen of sociale zekerheidsuitkeringen uit Nederland ontvangen.

Studeren kost natuurlijk geld. Kom ik nog in aanmerking voor een tegemoetkoming ?

Omdat uw moeder in België werkt, is er recht zijn op Belgische kinderbijslag. Voor studerende kinderen kan dit maximaal uitbetaald worden tot uw vijfentwintigste. Er kan dus Nederlandse studiefinanciering en Belgische kinderbijslag naast elkaar betaald worden.
Om Nederlandse studiefinanciering te ontvangen moet:
– één van uw ouders in Nederland werken;
– u (de student) moet voor 32 uur per maand in Nederland werken of;
– u (de student) moet de Nederlandse nationaliteit hebben.

Uw vader werkt in Nederland dus u kunt in aanmerking komen voor studiefinanciering. U kunt dit aanvragen via de Informatie Beheer Groep. www.ib-groep.nl. Hiervoor moet u wel aan de volgende voorwaarden voldoen:
– het collegegeld hebben betaald;
– 18 jaar of ouder zijn;
– een sofi-nummer aanvragen bij de Nederlandse belastingdienst;
– een eigen rekening openen bij een bank in Nederland.

Om een rekening te openen in Nederland kan er door de bank gevraagd worden om een EU-registratie. Deze kan u verkrijgen door u in te schrijven bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) www.ind.nl

Hoe zit het met de diplomawaardering van mijn Belgische vooropleiding?

Als een student met een buitenlands diploma zich aan wil melden bij een reguliere Nederlandse onderwijsinstelling, dan kan de instelling kosteloos een diplomawaardering aanvragen. Het doel van de diplomawaardering is het bepalen van het niveau van de leerling voor instroom in de Nederlandse opleiding. Een diplomawaardering is een schriftelijke uitspraak waarin staat wat het buitenlandse diploma of de opleiding die de leerling/student gevolgd heeft, waard is in vergelijking met het Nederlandse onderwijssysteem.

Heb ik een verblijfsvergunning nodig?

Uw Belgische nationaliteit is voldoende om in Nederland te verblijven. U heeft geen aparte verblijfsvergunning nodig. U dient wel in het bezit te zijn van een geldig Belgisch paspoort. U komt naar Nederland om een studie te volgen. Bij uw inschrijving in de gemeente geeft u daarom aan dat u uitsluitend in Nederland verblijft vanwege uw studie. Het is niet nodig om u bij de Belgische gemeente uit te schrijven. Het is vereist dat u onderwijs volgt bij een erkende Nederlandse onderwijsinstelling. Voor voorwaarden en informatie over deze instellingen kunt u terecht bij de Informatie Beheer Groep www.ib-groep.nl.

Wat heeft het voor gevolgen als ik een bijbaantje neem in Nederland?

Als u wil gaan werken in Nederland dan wordt u Nederlands sociaal verzekerd. Wat betekent dit voor u?
Zorgverzekering:
Omdat u Nederlands sociaal verzekerd bent, moet u een ziektekostenverzekering in Nederland afsluiten. U heeft dan recht op zorg zowel in Nederland als in België volgens het Nederlandse pakket. Om ook gebruik te kunnen maken van het Belgische ziekenfondspakket kunt u zich inschrijven bij een Belgische mutualiteit met het formulier E106 (verkrijgbaar bij de Nederlandse verzekeraar). U heeft, afhankelijke van uw inkomen, recht op zorgtoeslag. Deze kan u aanvragen via www.toeslagen.nl

Pensioen:
U gaat een Nederlands ouderdomspensioen opbouwen. Voor elk jaar dat u in Nederland werkt, bouwt u 2% van het ouderdomspensioen op. Wanneer u 65 jaar wordt, kan u dit pensioen in uw woonland aanvragen bij de pensioendienst.

Kinderbijslag
Zolang u niet meer dan 240 uur per kwartaal gaat werken, zal het recht op Belgische kinderbijslag blijven bestaan.
`

U woont in België en hebt een band met Nederland: u werkt in Nederland of u ontvangt een uitkering of pensioen uit Nederland. Hoe zit het met uw sociale verzekering? Waar bouwt u pensioen op? Krijgt u kindgebonden budget? Van wie krijgt u een werkloosheidsuitkering? Wie vergoedt de kosten van medische zorg? Voor antwoord op deze vragen kunt u terecht bij Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) van de Sociale Verzekeringsbank Breda (0031 76 548 58 40).

In de edities van NederBelgisch Magazine verzorgt BBZ een vraag-antwoordrubriek over de sociale verzekering van Nederbelgen. U kunt uw vragen richten aan bbz@svb.nl, onder vermelding van “Vraag-antwoordrubriek NederBelgisch Magazine”.

hits=699= / id=1626=