Hoe staat het met de doorkijkbelasting?

In Archief by robert

De ontwerptekst waarover een akkoord werd gevonden binnen de federale regering zal niet als een apart wetsontwerp worden ingediend in het parlement. De regering besliste om de tekst mee op te nemen in het voorontwerp van programmawet. De ervaring leert dat programmawetten mammoetwetten zijn die meestal op een drafje door het parlement worden gejaagd. De tekst van het voorontwerp zal worden overgemaakt aan de Raad van State voor advies dewelke slechts 5 dagen krijgt om zijn advies te formuleren. De Raad van State kan daarbij wellicht inspiratie putten uit een eerder advies dat hij opstelde over een ander ontwerp van doorkijkbelasting (de tekst zoals voorgesteld door de vorige regering). Daaruit bleek dat de Raad van State een aantal fundamentele legistieke bezwaren had bij sommige elementen van de tekst. Dat zal wellicht nu niet anders zijn. De huidige tekst kan immers leiden tot situaties waarin de ‘verkeerde’ belastingplichtige wordt belast (geen belasting in hoofde van de eigenlijke genieter van de inkomsten), alsook tot situaties van dubbele belasting. Het ontwerp doet ook vragen rijzen in verband met de verenigbaarheid met de Europese vrijheden. Alleen lijken 5 dagen wel erg weinig om suggesties te doen aan de regering over dergelijke complexe aangelegenheid…

hits=8= / id=3871=