Update nieuwe Belastingregeling Nederland en Curaçao

In Archief by robert

Nederland heeft met veel landen een belastingverdrag afgesloten. Tussen de delen van het Koninkrijk is er ook een regeling, namelijk de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK).
De BRK stamt uit 1964 en intussen is er wel het één en ander veranderd in de verhoudingen binnen het Koninkrijk. Zo zijn in 2010 Curaçao en St. Maarten een afzonderlijk land binnen het Koninkrijk geworden. Aruba had die status al eerder gekregen.
Vanwege deze veranderingen is het ook tijd voor een nieuwe onderlinge Belastingregeling. Er zijn voor zowel de verhouding tussen Nederland en Curaçao als die tussen Nederland en Sint Maarten nieuwe Regelingen aangekondigd.

Voor wat betreft de nieuwe Regeling tussen Nederland en Curaçao was medio 2014 al een nieuwe regeling aangekondigd. De bedoeling was dat deze regeling zou worden ingevoerd met ingang van 2015. Deze regeling zou een aantal belangrijke veranderingen met zich mee gaan brengen.
De invoeringsdatum van 1 januari 2015 is niet gehaald en in de tussentijd hebben Nederland en Curaçao nog verder onderhandeld. Per april 2015 is er een aangepast voorstel gekomen samen met een toelichting. De aanpassingen in het voorstel dienen vooral om bepaalde onduidelijkheden uit het eerste voorstel weg te nemen. De bedoeling is dat het nieuwe voorstel per 1 januari 2016 ingevoerd zal gaan worden.

De belangrijkste wijzigingen na de invoering van de nieuwe regeling zijn:
–    Een aantal rechtspersonen krijgt slechts een beperkte bescherming onder de Regeling. Dit zijn:
o    De (onbelaste) Curaçaose SPF
o    De (onbelaste) Curaçaose Trust
o    De Curaçaose vrijgestelde besloten vennootschap
o    De Nederlandse Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI)
–    Voor deelnemingsdividenden verdwijnt de bronheffing van 8,3%. In deelnemingsverhoudingen kan de bronheffing, onder voorwaarden, verminderd worden tot 0%. Tot en met 2019 wordt als tegemoetkoming in plaats van de 8,3% een bronheffing van 5% toegepast als niet aan de voorwaarden voor 0% kan worden voldaan.
–    Voor nieuwe gevallen van uit Nederland geëmigreerde aanmerkelijk belanghouders, behoudt Nederland gedurende tien jaar een heffing voor van 25% over dividenden en vervreemdingswinsten.
–    Pensioenen en lijfrentes worden niet langer alleen belast in het woonland. De bronstaat krijgt recht op een bronheffing van 15%. Deze regeling zal niet gelden voor al bestaande situaties.
–    Nederland zal tot maximaal vijf jaar na emigratie schenk- en erfbelasting mogen heffen bij overlijden of schenkingen. Ook deze regel zal alleen van toepassing zijn op nieuwe situaties.

hits=17= / id=3870=