Verlaagde schenkbelasting op onroerende goederen

In Archief by robert

De Vlaamse regering heeft beslist om de schenkbelasting op onroerende goederen fors te verlagen. Momenteel lopen de tarieven voor schenkingen van onroerende goederen in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden op van 3% tot 30%. Voor niet-verwanten kunnen de tarieven oplopen tot 80%. Ziedaar de reden waarom er zo weinig onroerend goed geschonken wordt. Momenteel is het vaak voordeliger om niet vooraf te schenken, maar om de goederen te laten belasten in de erfbelasting. Dat komt door de lagere tarieven in de erfbelasting en de opsplitsing die van toepassing is bij de berekening van de rechten tussen roerend en onroerend vermogen (in rechte lijn, tussen echtgenoten en partners).

Met de tariefverlaging wenst de Vlaamse regering dit te doorbreken. De nieuwe tarieven moeten de mensen stimuleren om reeds bij leven onroerend goed over te laten aan de volgende generatie. De tarieven zouden vanaf 1 juli 2015 als volgt worden gewijzigd:

Voor alle schenkingen van onroerende goederen in rechte lijn en tussen partners geldt:
•        Een tarief van 3% op de eerste schijf van 150.000 EUR
•        Een tarief van 9% op de schijf tussen 150.000 EUR en 250.000 EUR
•        Een tarief van 18% op de schijf tussen 250.000 EUR en 450.000 EUR
•        Een tarief van 27% op de schijf boven de 450.000 EUR

Voor alle schenkingen van onroerende goederen tussen alle andere personen geldt:
•        Een tarief van 10% op de eerste schijf van 150.000 EUR
•        Een tarief van 20% op de schijf tussen 150.000 EUR en 250.000 EUR
•        Een tarief van 30% op de schijf tussen 250.000 EUR en 450.000 EUR
•        Een tarief van 40% op de schijf boven de 450.000 EUR

Onroerend goed schenken blijft in het algemeen dus relatief duur. Wat betreft de tarieven in rechte lijn of tussen partners, kan men nauwelijks van een verlaging spreken. Voor schenkingen tussen vreemden, zal de verlaging beter voelbaar zijn. Het torenhoge tarief van 80% op de hoogste schijf wordt immers gehalveerd.
De schenkbelasting wordt nog verder verlaagd voor de schenkingen van energie-efficiënte gebouwen. Indien aan alle voorwaarden voldaan, bedraagt het maximaal tarief 18% (in rechte lijn en tussen partners). Vereist is hierbij dat de begiftigde na de schenking renovatiewerken laat uitvoeren voor een bedrag van minstens 10.000 EUR. In dat geval wordt het verschil tussen het gewone tarief en het verlaagde tarief terugbetaald. De werken moeten wel uitgevoerd zijn door een aannemer en dit binnen een termijn van vijf jaar vanaf de datum van de schenking.

Het verlaagde tarief (maximaal 18%) is eveneens van toepassing wanneer de begiftigde bereid is om het geschonken goed na de schenking te verhuren voor een periode van minimum negen jaar. Via deze weg probeert de Vlaamse regering de private huurmarkt te versterken met enkele kwaliteitsvolle woningen. Indien de huurovereenkomst voortijdig wordt beëindigd, beschikt de begiftigde over een periode van zes maanden om een nieuwe huurovereenkomst af te sluiten, waardoor de periode van negen jaar alsnog wordt behaald.

hits=9= / id=3874=