Tweede poging tot hervorming van het Belgisch erfrecht

In Archief by robert

De federale regering heeft in haar regeerakkoord aangekondigd werk te zullen maken van de hervorming van het erfrecht, om het beter af te stemmen op de huidige samenleving. Ook de vorige regering had deze ambitie.

Dat het huidige erfrecht dringend gemoderniseerd moet worden hoeft geen betoog. Het klassieke gezin (vader en moeder met kinderen) bestaat uiteraard nog, maar daarnaast kent onze samenleving meer en meer nieuw samengestelde gezinnen en alleenstaanden, al dan niet gescheiden en al dan niet met (stief)kinderen. Voor deze groep vormen de huidige erfrechtelijke regels vaak een belemmering om hun vermogen na te laten zoals zij dat wensen. Er is dus nood aan een hervorming van het erfrecht met aandacht voor de noden van alle burgers. Eén van de denkpistes bestaat erin om het zogenaamde ‘beschikbaar deel’ van de erfenis – dat gedeelte van de nalatenschap dat u kan nalaten aan wie u wilt zonder dat uw reservataire erfgenamen daartegen kunnen protesteren – groter te maken. Vandaag bent u wettelijk verplicht om het grootste deel van uw nalatenschap aan uw kinderen na te laten. Het beschikbaar deel varieert van de helft van uw nalatenschap (bij één kind), tot een derde van uw nalatenschap (bij twee kinderen) en een kwart van uw nalatenschap (bij drie of meer kinderen). Het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil werk maken van meer keuzevrijheid. Geens spreekt zich nog niet uit over de nieuwe verhoudingen, maar de voorstellen die nog dateren van zijn voorganger Annemie Turtelboom (Open Vld) spreken van een beschikbaar deel van de helft van de nalatenschap, ongeacht het aantal kinderen. In dat geval zou u dus helft van uw vermogen altijd vrij kunnen besteden.
Daar

aast zou de wet worden gewijzigd voor alleenstaanden zonder kinderen. Wanneer een alleenstaande overlijdt zonder kinderen na te laten, vererft er per nog levende ouder een kwart van de nalatenschap naar die ouder. Dat zou onder de nieuwe wetgeving mogelijks sneuvelen.

U zal dus in de toekomst uw erfenis beter op maat kunnen vorm geven. Maar meer keuzevrijheid impliceert ook meer individuele verantwoordelijkheid. Meer nadenken over aan wie u uw erfenis wil nalaten is dus de boodschap. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

hits=21= / id=3876=