Overdracht helft pensioen aan echtgenote heeft geen gevolgen voor belastingheffing

In Archief by robert

X en Y zijn gehuwd. X heeft een pensioen opgebouwd bij een pensioenfonds. X komt met Y overeen om de helft van het pensioen over te dragen aan Y. Beiden zouden daardoor ieder voor de helft recht krijgen op de pensioenuitkering.

Buiten het feit dat X hiermee goed zorgt voor zijn echtgenote, zouden er voor deze overdracht ook fiscale redenen kunnen zijn. Door de uitkering te splitsen zouden beide echtgenoten gebruik kunnen maken van de heffingskortingen en van de lagere belastingschalen. Hierin ligt een voordeel voor X en Y die op deze manier per saldo meer besteedbaar inkomen over kunnen houden.

De belastingdienst is het hier niet mee eens en krijgt uiteindelijk gelijk van de Hoge Raad. Ondanks de overeenkomst, blijft de pensioenuitkering volledig toegerekend aan X en daarmee ook volledig belast bij X. Het opsplitsen van de uitkering heeft hiermee fiscaal geen gevolgen.

Hoge Raad, 21 maart 2014

hits=105= / id=3571=