Nederlandse fiscale eenheid vennootschapsbelasting in strijd met Europees recht

In Archief by robert

De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting houdt in het kort in dat meerdere vennootschappen samen worden behandeld en belast als waren zij maar één vennootschap. Aan de fiscale eenheid zijn voorwaarden verbonden. Zo kunnen alleen situaties waarbij in Nederland gevestigde vennootschappen een direct belang (van minimaal 95%) in elkaar hebben de fiscale eenheid toepassen. Als er een in het buitenland gevestigde vennootschap wordt tussen geschakeld is een fiscale eenheid op grond van de wet niet mogelijk. In een tekening kan dit verschil als volgt worden toegelicht:

Situatie A
Fiscale eenheid
wel mogelijk

Situatie B
Fiscale eenheid
niet mogelijk

De vraag is of het op grond van Europees recht mogelijk is om een fiscale eenheid niet toe te staan alleen maar omdat er een buiten Nederland gevestigde vennootschap is tussen geschakeld.

Een aantal situatie worden op dit moment voorgelegd aan de Europese rechter. Voordat de Europese rechter uitspraak doet, geeft de Advocaat-Generaal een advies. In dit advies staat nu dat de Nederlandse regeling deels in strijd is met Europees recht en dat de fiscale eenheid mogelijk moet zijn voor meer situaties dan op dit moment wettelijk in Nederland is toegestaan. Het advies komt er op neer dat een fiscale eenheid ook mogelijk gaat zijn in de volgende situaties:

Situatie B
Fiscale eenheid
toch mogelijk

Situatie C
Fiscale eenheid
toch mogelijk
 

De Europese rechter heeft, zoals vaak, het laatste woord.

hits=81= / id=3572=