De belasting op voorschotten op vereffening uitgekeerd voor 1 oktober 2014

In Archief by robert

Zoals reeds in vorige edities werd gemeld, stijgt het tarief van de roerende voorheffing voor liquidatieboni op 1 oktober 2014 van 10 naar 25%. De vraag die vervolgens rees, was welk tarief van toepassing is als de vereffening pas na 1 oktober 2014 wordt afgesloten, maar er toch al voorschotten werden uitbetaald op het uiteindelijke vereffeningsaldo voor deze datum. Moet het voorschot met andere woorden beschouwd worden als een volwaardig ‘toegekend dividend’ of is de datum van de sluiting van de vereffening bepalend?

Aangezien de rechtsleer verdeeld bleef over het tarief van toepassing op deze voorschotten, werd er een parlementaire vraag gesteld aan de Minister van Financiën Koen Geens. Deze herhaalde dat voorschotten op de liquidatieboni als dividenden moeten worden beschouwd en dat de roerende voorheffing verschuldigd is zodra deze dividenden worden toegekend of betaalbaar gesteld. Hieruit volgt, volgens de Minister, dat het tarief van de roerende voorheffing op de voorschotten van de liquidatieboni simpelweg hetzij 10%, hetzij 25% bedraagt naargelang de voorschotten werden toegekend vóór of na 1 oktober 2014. Het ogenblik waarop de vereffening zou worden afgesloten, zou hierbij van geen belang zijn.

hits=126= / id=3564=