Voorstel tot wijziging Waalse successierechten gezinswoning

In Archief by robert

Op de valreep voor de verkiezingen heeft de Waalse Minister van Financiën Antoine een voorstel ingediend tot wijziging van de Waalse successierechten die verschuldigd zijn over de gezinswoning door de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. Deze wijziging ligt in lijn met de vrijstelling met betrekking tot de gezinswoning die in Vlaanderen en Brussel al enige tijd geldt.

Deze nieuwe vrijstelling is niet onvoorwaardelijk. Zo moet de gezinswoning voor minstens vijf jaar bewoond zijn door de echtgenoten/partners en mag deze slechts een maximale waarde van € 160.000 innemen in de kavel van de langstlevende. Dat betekent dat het huis of appartement dus een totale waarde van € 320.000 mag hebben. In het oorspronkelijke voorstel mocht het huis een waarde van € 200.000 vertegenwoordigen in de kavel van de langstlevende. Het lager bedrag van de vrijstelling is volgens de heer Antoine te verantwoorden op grond van de gemiddelde waarde van een huis in Wallonië, zijnde € 176.000.

De kostprijs voor deze belastingvermindering zou jaarlijks tussen de 20 en 27 miljoen euro schommelen. De lacune in de begroting die dit voordeel met zich meebrengt, zou opgevuld worden door een aantal aanpassingen op het vlak van de Waalse schenkingsrechten.

hits=113= / id=3565=