Stembiljet voor Europese Parlementsverkiezing ontvangen

In Berichtenby robert

Stembiljet voor Europese Parlementsverkiezing is binnen. Als u zich had geregistreerd voor 10 april op de website van de gemeente Den Haag, dan ontving u hierna enkele enveloppen en een briefstembewijs. Op 25 april ontvingen geregistreerden een e-mail met het stembiljet. Dit biljet moet u printen, de gewenste partij en kandidaat aankruisen, in de witte enveloppe stoppen en dit weer in de oranje retourenvelop steken samen met een getekend briefstembewijs. De enveloppe moet uiterlijk 22 mei om 15:00 uur lokale tijd ontvangen zijn op een briefstembureau.

hits=1827=