De hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen

In Archief by robert

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen is een nieuw mechanisme in de Loonbeschermingswet, waarmee werknemers en inspectiediensten in bepaalde sectoren zware loonstekorten of onderbetalingen kunnen verhalen op de betrokken werkgevers. Wanneer een onderaannemer geen of te lage lonen uitbetaalt, zal de opdrachtgever of de aannemer van de werken hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Zowel de betrokken werknemers als de sociale inspectiediensten kunnen zich wenden tot de opdrachtgever van de werken om deze loontekorten aan te vechten. Er moet wel degelijk sprake zijn van een “zwaarwichtige tekortkoming” in de loonbetalingen. De hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen is niet van toepassing op de opdrachtgever-natuurlijke personen die voor louter privédoeleinden werken laten verrichten.hits=2= / id=2046=