Aftrekbaarheid Belgische RSVZ en RSZ van het Nederlands inkomen

In Archief by robert

Inwoners van België die een deel van hun inkomen in Nederland verdienen kunnen bepaalde premies aftrekken van het Nederlandse bruto inkomen uit werk en woning. Dit heeft de rechtbank Den Haag beslist.

Rechtbank Den Haag stond onlangs toe dat een inwoner van België met een onderneming in Nederland een deel van de in België betaalde RSVZ-premie (gerelateerd aan het Nederlandse aftrekbare deel van het inkomen) kan aftrekken van de winst. De RSVZ-bijdrage is opgebouwd uit een aantal componenten. Een deel van de componenten is van aftrek uitgesloten omdat deze vergelijkbaar zijn met Nederlandse regelingen (o.a. kinderbijslag, geneeskundige verzorging en ziekte en invaliditeit) waarvoor de Nederlandse wetgeving geen aftrek verleent. Voor wat betreft de pensioencomponent geldt geen uitsluiting van aftrek. De pensioencomponent van de RSVZpremie mag dus ten laste van de winst worden genomen, omdat pensioenpremies voor inwoners van Nederland eveneens aftrekbaar zijn. Een gunstige fiscale gelijktrekking door de rechtbank van de Nederlanders die in België werken en Belgen met een Nederlandse onderneming.

Al eerder heeft de Nederlandse staatssecretaris een besluit uitgevaardigd met betrekking tot inwoners van Nederland die in België werken. Daarin werd het deel van zowel de RSZ- als de RSVZ-premie dat ziet op pensioenbijdragen, als aftrekbaar beschouwd. Nederlanders die in België werken zijn in Nederland belast voor hun wereldinkomen. Zij moeten derhalve het Belgische fiscale loon aangeven, zij het naar Nederlandse fiscale maatstaven. Voor dit loon moet dus het Belgische loon door de Nederlandse fiscale bril worden bekeken. Voor niet aftrekbare bijdragen ter zake van Belgische geneeskundige verzorging, kindergeld en ziekte en invaliditeit moet dus een bijtelling in aanmerking worden genomen; in het Belgische loon zijn deze namelijk al in aftrek gebracht. Voor deze bijtelling geldt echter wel een maximumbijtelling van ruim € 3.600 voor alleenstaanden en een kleine € 5.000 voor belastingplichtigen met een fiscale partner.
hits=1= / id=2024=