Systeem vereenvoudigde aangifte personenbelasting breidt uit

In Archief by robert

Het is weer zover! De meesten onder jullie ontvingen recentelijk het welbekende aangifteformulier in de personenbelasting. Anderen die reeds via elektronische weg hun jaarlijkse aangifte indienden, krijgen in de regel de “bruine enveloppe” niet meer thuis bezorgd. Dit jaar is de uiterlijke datum voor indiening 28 juni voor de papieren versie en 18 juli voor de elektronische aangiften via Tax-on-Web.

In 2011 konden al 724.000 belastingplichtigen kennis maken met het ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’. Dit voorstel wordt slechts aan een bepaalde categorie van belastingplichtigen toegestuurd. Doch is vanaf 2012 de doelgroep aanzienlijk uitgebreid.

Wie komt in aanmerking?
Het systeem is bedoeld voor personen met een eenvoudig fiscaal profiel. Hiermee worden diegenen bedoeld die gedurende inkomstenjaar 2011 uitsluitend pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziekte- of invaliditeitsvergoedingen genoten. Ook belastingplichtigen die een laag tot zelfs geen beroepsinkomen hebben, voldoen aan de vooropgestelde voorwaarden.
De belastingadministratie heeft vanaf 2012 de doelgroep opmerkelijk uitgebreid. Niet alleen komen, in tegenstelling tot vorig jaar, alle pensioenen bedoeld in Vak V.A. van de aangifte in aanmerking (alle pensioenen, renten, wettelijke uitkeringen wegens blijvende arbeidsongeschiktheid, kapitalen en afkoopwaarden). Daarnaast kunnen nu ook zij met lage inkomens meegenieten. Als alles volgens plan verloopt, ontvangen dit jaar maar liefst 1.464.000 personen een vooraf ingevulde aangifte.

Wat is het voorstel van vereenvoudigde aangifte?
Aan voormelde personen wordt niet simpelweg de bruine envelop met daarin een blanco aangifteformulier, alsmede een toelichting bij de aangifte toegestuurd. Zij ontvangen een begeleidende brief waarin vermeld staat dat ze voor het betreffende inkomstenjaar geen aangifte in de personenbelasting moeten indienen.
Naast de begeleidende brief verkrijgen zij eveneens een ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’. Dit document bevat een vermelding van alle gegevens waarover de administratie reeds beschikt, alsmede een berekening van de verschuldigde personenbelasting op basis van deze informatie.
Wat moet ik doen als ik een dergelijk voorstel ontvang?
Indien u akkoord gaat met de in het voorstel vermelde belastingberekening hoeft u eenvoudigweg niets te doen. De uiteindelijke aanslag zal in dit geval conform het voorstel van vereenvoudigde aangifte worden gevestigd.
Wanneer u daarentegen verbeteringen of verdere aanvullingen wenst aan te brengen, dient u wel actie te ondernemen. Dit kan door schriftelijk of via Tax-on-Web de gecorrigeerde of ontbrekende gegevens aan de bevoegde belastingdienst mee te delen. Deze nieuwe elementen zullen door de bevoegde instanties worden onderzocht om vervolgens de aanslag te kunnen vestigen.

Conclusie
Het principe van vereenvoudigde aangifte reduceert niet enkel de administratieve rompslomp die jaarlijks bij de aangifte in de personenbelasting komt kijken. Bovendien zal het voor tal van belastingplichtigen een pak werk besparen. De eerste voorstellen van vereenvoudigde aangifte werden door de fiscus reeds verstuurd vanaf 25 april. Wie weet ontdek jij binnenkort een dergelijk exemplaar in je brievenbus!hits=2= / id=2019=