Schenken of legateren aan goede doelen

In Archief by robert

Schenken of legateren aan een goed doel? Bij klanten van Van Lanschot bestaat regelmatig de wens om bij leven te schenken aan een goed doel of te regelen dat na overlijden een bedrag wordt nagelaten aan een goed doel. Dit laatste noemen we legateren.

Schenkingen bij leven aan een goed doel

Schenking van roerend vermogen aan een goed doel kan in België plaatsvinden via een hand- of bankgift.

Indien hierbij de juiste modaliteiten in acht genomen worden dan is een dergelijke gift niet belast met registratierechten. Een alternatief voor een hand- of bankgift is een schenkingsakte die wordt gepasseerd voor een buitenlandse (meestal Nederlandse) notaris. Hierbij zijn eveneens geen registratierechten verschuldigd in België.

In beide situaties dient de schenker nog wel ten minste gedurende 3 jaren na de schenking in leven te blijven. Anders wordt de schenking alsnog fictief in de nalatenschap begrepen en belast met successierechten aan het hoge tarief voor derden. Indien een klant voorziet dat hij/zij mogelijk deze 3 jaarstermijn niet gaat volbrengen, dan is registratie van de schenking alsnog mogelijk tegen betaling van een tarief van 7%. Ook kan in bepaalde gevallen overwogen worden om een ‘sudden-death’ verzekering af te sluiten.

Nalaten van vermogen na overlijden aan een goed doel

Indien in het testament wordt bepaald dat na overlijden van een klant (een deel van) zijn/haar nalatenschap vererft naar een goed doel dan wordt een dergelijk legaat in België belast met successierechten. Wel geldt hiervoor een bijzonder tarief van 8,8%*.

Indien er ook nog verdere familieleden zijn (bijvoorbeeld neven en nichten) die een gedeelte van de nalatenschap dienen te verkrijgen dan is hiervoor sprake van zeer hoge tarieven in de successierechten.
In een dergelijke situatie kan men profiteren van het verlaagde tarief voor goede doelen enerzijds en anderzijds vermijden dat de verdere familieleden hoge successierechten dienen te betalen. Dit kan gerealiseerd worden door een zogeheten duo-legaat op te nemen in het testament. Het principe van het duo-legaat is eenvoudig en kan een zeer aanzienlijke besparing aan successierechten opleveren. Hierbij kan het goede doel meeprofiteren van het belastingvoordeel. Het betreft wel altijd maatwerk en de hulp van een notaris of belastingadviseur is hierbij zeker aan te raden.

Rekenvoorbeeld werking duo-legaat

Stel dat Luc aan zijn neef Jan een vermogen nalaat van € 200.000. De successierechten bedragen dan € 110.000. Neef Jan verkrijgt dan netto € 90.000.

Indien Luc via een duo-legaat aan zijn neef Jan € 100.000 nalaat en eveneens € 100.000 aan een goed doel met als opdracht aan het goede doel om alle successierechten te betalen dan bedragen de successierechten voor het goede doel €56.300. In dit voorbeeld verkrijgt het goede doel derhalve € 43.700 en neef Jan € 100.000.

Ergo, het duo-legaat levert een aanzienlijke besparing op van successierechten en betekent tevens een bijdrage aan het goede doel zelf.

Indien Luc en Jan geen familie zouden zijn maar goede vrienden dan kan de besparing van successierechten zelfs nog groter zijn.
Binnenkort gaat een nieuwe fiscale anti-misbruikbepaling in werking treden die mogelijk ook gevolgen heeft voor fiscaal voordelige schenkings- en successiestructuren zoals het duo-legaat.

Indien er echter naast het fiscale voordeel nog bijkomende niet fiscale argumenten zijn aan te geven om een bepaalde structuur te kiezen dan is er geen probleem. Het nalaten van een deel van het vermogen aan een goed doel kan wellicht een bijkomend reëel motief vormen, waardoor het duo-legaat zijn fiscaal gunstige werking blijft behouden. De tijd zal het ons leren maar ook hiervoor geldt… niet geschoten is altijd mis!

Voor vragen over schenken of legateren aan een goed doel kunt u contact opnemen met:
Jeroen te Veldhuis, Directeur Wealth Structuring, Van Lanschot België.

* Voor de eenvoud van dit artikel wordt slechts ingegaan op de wetgeving/tarieven in het Vlaamse Gewest. Uiteraard kunnen de gevolgen voor het Brusselse of Waalse Gewest afwijken.

Wie is Jeroen te Veldhuis?
Na zijn studie fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam deed Jeroen te Veldhuis (39) gedurende 14 jaar ervaring op als internationaal belastingadviseur bij BDO en PWC. Nu zet hij deze kennis en ervaring reeds gedurende 3 jaar in voor Van Lanschot in België.
Jeroen is als directeur Wealth Structuring bij Van Lanschot verantwoordelijk voor de fiscale begeleiding van vermogende klanten. Deze begeleiding richt zich op: internationale successieplanning, (r)emigratie, beleggingsstructuren via vennootschappen, aankoop van onroerend goed, enzovoorts. hits=2= / id=2045=