Vastgoedbedrijf kwalificeert voor de bedrijfsopvolgingsregeling

In Archief by robert

Hof Den Haag, 19 juli 2017

De bedrijfsopvolgingsregeling in Nederland maakt het mogelijk om met fiscale voordelen ondernemingen onder bepaalde voorwaarden over te dragen aan de volgende generaties via vererving of via schenking. Wel gelden er bijkomende voorwaarden, afhankelijk van de exacte situatie. Als een overdracht van een onderneming in aanmerking komt voor de faciliteiten, dan zijn de belangrijkste fiscale voordelen:
– Geen heffing van inkomstenbelasting (doorschuiving van de belastingclaim naar de overnemers). Dat wil zeggen geen 25% belasting in box 2 bij overdracht van aandelen of geen progressieve heffing in box 1 bij overdracht van een persoonlijk (in privé) gedreven onderneming.
– Geen heffing van schenk- of erfbelasting over (iets meer dan) de eerste € 1 miljoen en over het meerdere effectief slechts 1,7%-3,4% in geval van een overdracht aan de naaste familie.

Uiteraard is het belangrijk om te weten wanneer er sprake is van een (materiële) onderneming, want alleen ondernemingen komen in aanmerking voor deze regeling. De vraag of er een onderneming is of niet, komt vooral veel voor bij vastgoedondernemingen. De belastingdienst neemt daarbij het standpunt in dat de verhuur van vastgoed over het algemeen geen onderneming vormt en daarom niet voor de faciliteiten in aanmerking komt. Vanwege de grote fiscale voordelen wordt hier nu regelmatig over geprocedeerd.
In deze zaak was er sprake van een vennootschap die zowel verhuur- als projectontwikkeling. In de bestede arbeidsuren was dit 82% voor de verhuur en 18% voor de projectontwikkeling.

Een bijkomend aandachtspunt is dat de aandelen waren gecertificeerd. Dat wil zeggen dat niet de aandelen, maar certificaten van aandelen werden overgedragen. De aandelen zelf waren (en bleven) in handen van een stichting administratiekantoor.

De uitspraak van het Hof was gunstig: niet alleen was er volgens het Hof sprake van een onderneming voor de faciliteiten, ook zijn de faciliteiten van toepassing op certificaten van eigendom. Dat wil zeggen dat de bedrijfsopvolgingsregeling in de praktijk ruimer van toepassing blijken te zijn dan de belastingdienst voor staat.