Spaartegoeden in Nederland en de Nederlandse en Belgische fiscus

In Archief by robert

Spaartegoeden hoeft u als ingezetene van België niet aan te geven op uw Nederlands aangiftebiljet. Inkomsten uit vermogen, onroerend goed uitgezonderd, zijn namelijk belast in het woonland, dus België. Met ingang van augustus 2005 geeft Nederland aan België door, wat in België woonachtige burgers in Nederland aan rente ontvangen hebben. Mogelijkerwijs verkeert u in de veronderstelling, dat u niets aan hoeft te geven, omdat het geen zwart geld betreft en het toch onder de vrijstellingsgrens van € 1.600 per persoon blijft.
Niets is minder waar. De in Nederland ontvangen rente wordt in België tegen 15% belast.
De in België geldende vrijstelling geldt alleen voor rente welke volgens de Belgische spaarwet is betaald, dus met een basisrente, een aangroeipremie en een getrouwheidspremie.
U ziet de bui al hangen, de Nederlandse rente voldoet hier niet aan en vrijstelling geldt niet.

Het is nu nog niet bekend, hoe de Belgische Fiscus zal omgaan met deze “vergeten” rente.
In het gunstigste geval wordt het eenvoudig “rechtgezet”. Wanneer men moeilijk doet, mag u ook nog de herkomst van het geld aantonen en in het ergste geval wordt het kapitaal belast, omdat u geen gebruik gemaakt heeft van de fiscale amnestie van enkele jaren geleden.

Wat kunt u nog doen. Zolang uw aanslag over 2005 niet is opgelegd, mag u een verbeterde aangifte indienen en de rente alsnog aangeven. U kunt uw spaartegoed overhevelen naar België, maar dan bent u in feite al te laat. U kunt ook besluiten uw geld in Nederland te laten staan, omdat de rente daar hoger is. (let in dit laatste geval op de bronbelasting van 15%)

De Rabobank heeft hier iets op bedacht. Internetsparen in België tegen nagenoeg dezelfde rente als in Nederland. De voordelen zijn uiteraard een hoge basisrente én het gemak van telebankieren gekoppeld aan uw Nederlandse en Belgische spaar- en lopende rekeningen.
In deze constructie heeft u wél recht op de vrijstelling van € 1.600 per persoon.
Het is mij niet bekend of andere banken een dergelijke spaarvorm in België aanbieden.

De Belgische banken hebben de laatste tijd goede alternatieven in de vorm van TAK-21 en TAK-23 producten. In tegenstelling tot Nederland, waar alle risico’s bij de belegger liggen, zijn banken in België verplicht garanties in te bouwen, zodat u geen verliezen kunt lijden.
Dit zijn ideale combinaties tussen sparen over een langere termijn en beleggen, waarbij een gegarandeerd eindkapitaal gekoppeld wordt aan een goed rendement.
Uw bank kan u hierover meer uitleg geven.

Inmiddels is 2006 ook al voorbij en volgen binnenkort nieuwe ronden aangiften in Nederland en België. Het is daarom voor u belangrijk te weten wat vrijgesteld is en wat niet en welke keuze u voor de toekomst moet maken. De aandelen zitten al weer geruime tijd in de lift, maar kunnen ook weer kelderen, zelfs voordat de hoogste stand van 2001 wordt benaderd.hits=2= / id=1544=