NederBelgischMagazine
Grensoverschrijdende fiscaliteit
---

Nieuwe afspraak tussen Nederland en België over heffing pensioenen. 

Staatssecretaris Menno Snel: "In de antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Omtzigt (CDA) over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België (ingezonden 19 januari 2018) heb ik aangegeven dat de Nederlandse en Belgische bevoegde autoriteiten in overleg zouden treden om te komen tot een passende oplossing voor ontstane pensioenproblematiek bij de toepassing van het belastingverdrag tussen Nederland en België. Hierbij informeer ik uw Kamer dat Nederland en België na onderling overleg overeenstemming hebben bereikt over een oplossing voor deze problematiek.
Kort gezegd is door Belgische jurisprudentie onduidelijk geworden of uit Nederland afkomstige pensioenen in België voldoende belast kunnen en zullen worden. 
...lees verder....

---
---