NederBelgischMagazine
Grensoverschrijdende fiscaliteit
---

Enige duizenden grensarbeiders zonder pensioen

Dit jaar krijgen 65-jarige Belgische grensarbeiders die in Nederland werkten, maar daarna werkloos werden, geen werkloosheidsuitkering in België. Tegelijkertijd hebben ze nog geen recht op hun pensioen, dat door Nederland wordt uitbetaald. In Nederland is de pensioenleeftijd vastgelegd op 65 plus 9 maanden jaar in 2017 oplopend tot 67 jaar in 2021.
Het gaat om heel wat mensen. Volgens ramingen van de federale pensioendienst worden nu ruim 2.000 mensen getroffen. Dat cijfer loopt op tot ruim 2.900 in 2018, ruim 3.700 in 2019 en ruim 4.400 in 2020.
In het komend NederBelgischMagazine een interview met ombudsman Guido Herman. "De verschillende nationale sociale zekerheidsstelsels zijn niet op elkaar afgestemd. De oplossing moet vanuit de politiek komen". De Belgische en Nederlandse ombudsmannen vroegen het Beneluxparlement om snel tot een oplossing te komen.

---

Keuze voor het Nederlands erfrecht op je Belgisch testament

Er zijn verschillen tussen de systemen van het Nederlandse en het Belgische erfrecht. Nederlanders die in België wonen kiezen voor de toepassing van het Nederlandse erfrecht, onder meer omwille van de mogelijkheid om de langstlevende een sterke positie te geven. In het Nederlandse systeem, dat in 2003 sterk is gemoderniseerd, staat het belang van de langstlevende partner voorop.
Video: Kiezen voor het Belgische of Nederlands erfrecht: notaris Peter Blokland, DKT Notarissen in Tilburg

---

REMINDER Seminar in Lanaken

Voor als u zich nog niet heeft opgegeven
 Woensdag 19u00, 6 december, Hostellerie La Butte aux Bois

Wilt u het seminar bijwonen, laat dit weten via een mail aan info@nbu.be (graag uw naam, adres, telefoonnummer). Maar u kunt dit ook telefonisch doen op het nummer: 03-272.27.27

De fiscaliteit in België en Nederland wijzigt in een snel tempo.
- De meerwaarde op de verkoop van uw aandelen blijft nog steeds belastingvrij!
- Maar wist u dat een kapitaalvermindering vanaf 2018 gedeeltelijk zal worden belast met 30% roerende voorheffing?
- En dat België over uw AOW-pensioen nu toch volledig mag gaan heffen?
- Zal de taks op de effectenrekeningen van 0,15% op u van toepassing zijn?
- En kan uw onrechtstreeks gehouden buitenlandse structuur in de toekomst toch nog gebeten worden door de kaaiman(taks)?
- En wat met het nieuwe erfrecht? Heeft dit positieve gevolgen voor u in petto?
- Denken we aan een hogere bescherming van uw partner of een grotere vrijheid om andere partijen dan uw kinderen te bevoordelen?
- Wist u bovendien dat u de dubbel betaalde belasting op dividenden van Franse oorsprong voor vijf jaar kan gaan terugvorderen?
- Heeft u uw burgerlijke maatschap al afgestemd op de recente visie van de Vlaamse Belastingdienst?
- Heeft u de update over de mogelijkheid uw in eigen beheer opgebouwd pensioen af te kopen, vernomen?

Aandelenmarkten in 2017
Na de aantrekkelijke stijging van de aandelenmarkten in 2017 is het de vraag of er nog voldoende potentieel voor een verdere stijging is. Aan de hand van een economische analyse geeft Victor Zwart, CEO van Wealtheon, een blik in de keuken van het beleggingsproces bij Wealtheon en licht hij de strategie voor 2018 toe.

Datum en locatie:
Woensdag 6 december; La Butte aux Bois, Paalsteenlaan 90, 3620 Lanaken

Sprekers zijn:
Sophie Schellens e.a. (KPMG) Victor Zwart (Wealtheon)

Programma:
19u00 - 19u30 ontvangst met koffie, thee, zoete parade
19u30 - 21u00 seminar en vragen
21u00 - 22u30 afsluiting met hapjes en drankjes

Het seminar is gratis voor particulieren die wonen in België.

Wilt u het seminar bijwonen, laat dit weten via een mail aan info@nbu.be (graag uw naam, adres, telefoonnummer). Plaatsen beschikbaar in volgorde van aanmelding.

---
---