NederBelgischMagazine
Grensoverschrijdende fiscaliteit
---

In het nieuwe NederBelgischMagazine:

Nieuw arrest hoogste Belgische rechtbank: A.O.W. niet altijd belast !
Een A.O.W.-uitkering wordt slechts gekwalificeerd als een in België belastbaar pensioen, indien er een band is met een beroepswerkzaamheid:
- Tijdens de studie - van 15 tot 25 jaar - is er een ontheffing van de belastingaanslag. Dit komt neer op 10 jaar van de 50 jaar AOW-opbouw.
- Na emigratie naar Belgie heeft deze Nederlander in België 30 jaar lang een vrijwillige AOW-premie betaald met privégelden: ontheffing voor 30/50e deel.

Na 14 jaar procederen stelt het Hof van Cassatie: bij elkaar opgeteld 40/50e deel van AOW-uitkering is onbelast !


Geen beurstaks voor een buitenlandse juridische constructie
Voortaan is beurstaks verschuldigd op transacties door een natuurlijke persoon die in België woont en die beursorders geeft aan een (buitenlandse) instelling waar hij een effectenportefeuille aanhoudt. Een buitenlandse juridische constructie van een inwoner van België is in principe een niet-inwoner, waarvoor de vrijstelling van beurstaks geldt. Ook de fiscale transparantie op grond van de kaaimantaks kan volgens het fiscaal adviesbureau niet zonder meer doorwerken naar de beurstaks.

Deze zienswijze werd recent door de Minister bevestigd !


En verder over:

Koningsdag 2017 in België, Retrospectieve Rik Wouters, Fusie Haven van Gent en Zeeland Seaports, Een kijkje in de fusiekeuken Ahold Delhaize, Anonimiteit met betrekking tot vermogen is ten einde, Roaming tarieven GSM en data vanaf 15 juni binnen EU afgeschaft en nog veel meer...

Uitnodiging Seminar: Beurstaks buitenlandse bank, Afkoop pensioen, Update schenken, Macro-economie en financiele markten 2017.
 maandag 19u00, 29 mei 2017 La Bute aux Bois  Lanaken

 

Wilt u het seminar bijwonen, laat dit weten via een mail aan info@nbu.be.

Datum en locatie:
Maandag 29 mei, La Butte aux Bois, Paalsteenlaan 90, 3620 Lanaken

Sprekers zijn:
Sophie Schellens en Mark Bos (KPMG Belgie en Nederland) en Kevin Herremans (ING Private Banking)

Programma:
19u00 - 19u30 ontvangst
19u30 - 21u00 seminar en vragen
21u00 - 22u30 receptie

Het seminar is gratis voor particulieren die wonen in België.

---