NederBelgischMagazine: grensoverschrijdende fiscaliteit (Disclaimer)
---

Brief van de Nederlandse Belastingdienst
aan gepensioneerden in België

Uitzondering
De Nederlandse belastingdienst is op grotere schaal brieven aan het sturen naar Nederlandse gepensioneerden die in België wonen. In het belastingverdrag ter voorkoming van betaling van dubbele belastingen tussen Nederland en België is bepaald dat het heffingsrecht over deze pensioenen toekomt aan de woonstaat, België. Hierop is een uitzondering van toepassing waardoor alsnog heffingsrecht aan Nederland toe zou komen. Een paar jaar terug hebben de twee landen afgesproken dat België Nederland hierover zou informeren.

Afspraken
Uit correspondentie die het NederBelgischMagazine heeft gelezen, blijkt dat nu vragen worden gesteld aan gepensioneerden, die het pensioen in België al volledig hadden aangegeven en progressief hierop werden belast. Nederland zou dan geen heffingsrecht moeten hebben. Maar de Nederlandse belastingdienst lijkt zich niet aan de afspraken te houden. 

Wordt vervolgd
Heeft u een brief ontvangen? Lees hier verder of stuur een email. Het NederBelgischMagazine en haar fiscale redacteuren volgen de ontwikkelingen op de voet.

Lees hier verder over de vragen van de Nederlandse belastingdienst, ...

---

(advertentie)

Nederbelgendesk

Wij bieden oplossingen op maat voor grensoverschrijdend werken of ondernemen, voor uw persoonlijke vermogensplanning, voor emigratie of remigratie.Naar Actal

---