NederBelgischMagazine
Grensoverschrijdende fiscaliteit
---

In het juni-juli-nummer:

Raad van State opent de 'kaasroute' opnieuw 

De Raad van State heeft een standpunt van de Vlaamse Belastingdienst inzake schenkingen vernietigd. Hierdoor is de weg weer vrij om via een Nederlandse notaris – zonder schenkbelasting – aandelen of deelbewijzen van een burgerlijke maatschap (die effecten of gelden bevat) te schenken met voorbehoud van vruchtgebruik.

Ook kan er weer van de voordelen genoten worden van een gesplitste aankoop van vastgoed. Bij deze techniek kopen de ouders het vruchtgebruik van een vastgoed (waardoor ze het vastgoed zelf kunnen bewonen of verhuren) en de kinderen de naakte eigendom. De kinderen betalen de naakte eigendom met geld dat ze via een belastingvrije bankgift hebben gekregen van de ouders. Bij overlijden van de ouders is er dan geen erfbelasting verschuldigd door de kinderen, ook al krijgen ze dan de volle eigendom van het vastgoed.

De Vlaamse Belastingdienst heeft op zijn website gemeld dat belastingplichtigen die belast werden bij toepassing van het vernietigde standpunt, een bezwaarschrift kunnen indienen binnen de wettelijke bezwaartermijn van drie maanden.

De vroegere planningstechnieken kunnen herleven, maar een wetswijziging in de toekomst om deze planningstechniek te dwarsbomen, is niet uitgesloten !

---
---
---
---