NederBelgischMagazine
Grensoverschrijdende fiscaliteit
---

1. Uw vermogen in een 'openbaar' UBO-register 
In 2017 komt een centraal ‘ultimate beneficial owners’-register waarin een persoon die minstens 25% van de aandelen van een vennootschap houdt, geregistreerd staat. Dit betekent dat de fiscus voortaan weet van welke Europese vennootschappen u minstens 25% van de aandelen houdt. Dit register is niet alleen beschikbaar voor de overheid en financiële dienstverleners, maar ook voor veel andere personen zoals onderzoeksjournalisten. Zij mogen dit publiceren in bijvoorbeeld de Quote 500 of DeRijksteBelgen.be

1b. Kan iemand nog de Quote 500 voorkomen?
Natuurlijk brengt dit een gevoel van onveiligheid met zich mee, waarbij sommigen vrezen voor een verhoogd risico op ontvoering of afpersing door criminelen uit allerlei windstreken. Het blijft echter onzeker hoe dit in de praktijk zal worden uitwerkt, waardoor het ook zinvol is om te kijken naar alternatieven.

2. Kunt u na 01-01-2017 de interne meerwaardebelasting nog vermijden?
Er komt een strengere aanpak tegen het 'versluizen' van interne meerwaarden bij holdings. Indien aandelen van een vennootschap worden ingebracht in een holding, dan wordt de waarde van deze vennootschap uitgedrukt als kapitaal van de holding. Een voordeel is dan dat dit kapitaal belastingvrij aan de aandeelhouder kan worden terugbetaald wanneer aan bepaalde voorwaarden voldaan is. Het is dit voordeel dat zal komen te vervallen. De concrete invulling van deze nieuwe regeling is binnenkort bekend. Kunt u nog hierop vooruitlopen?

3. (Wanneer) Komt er een meerwaardebelasting op aandelen in België?
 De speculatietaks afgeschaft, want die kostte meer dan het wat opbracht ! Maar met deze afschaffing is de weg open voor een invoering van een meerwaardebelasting op aandelen. Wat hierover beslist zal worden, zal ten tijde van het seminar bekend zijn. Wat gaat dit voor de spaarder/belegger betekenen?

---

SEMINARS in Brasschaat (ma 12 dec) en Lanaken (di 13 dec)

Wilt u het seminar bijwonen, laat dit weten via een mail aan info@nbu.be Meld in onderwerpveld: Brasschaat of Lanaken !

De fiscale onderwerpen zijn:
a) Kunt u na 01-01-2017 de interne meerwaardebelasting nog vermijden?
b) Komt er een meerwaardebelasting op aandelen in hoofde van de privépersoon?
c) Kunt u de aandelen nog schenken voor Nederlandse notaris?
d) Zijn er belangrijke evoluties inzake Kaaimantaks?
e) Wat zijn de gevolgen van de invoering van het ‘ultimate beneficial owners’ –register?

De financiële onderwerpen zijn:
a) Toelichting bij de financieel-economische realiteit van vandaag en wat zijn de te volgen strategieën in een klimaat van onzekerheid en economische instabiliteit.
b) Wat geven de historische prestaties van de verschillende activaklassen aan over de beurstrends van morgen?

Datum en locatie:
Maandag 12 december: Hof ter Delft, Laar 42, 2180 Ekeren (bij Brasschaat)
Dinsdag 13 december: La Butte aux Bois, Paalsteenlaan 90, 3620 Lanaken

Sprekers zijn:
In Brasschaat Kizzy Wandelaer, Cees Nijman (KPMG) en Luc Boelaert, Philippe Lowet (Treetop Asset Management)
In Lanaken Sophie Schellens, Mark Bos (KPMG) en Christofer Govaerts (Nagelmackers)

Programma:
19u00 - 19u30 ontvangst
19u30 - 21u00 seminar en vragen
21u00 - 22u30 receptie

Het seminar is gratis voor particulieren die wonen in België.

---