NederBelgischMagazine: grensoverschrijdende fiscaliteit (Disclaimer)
---
Twee onderwerpen: 1. webinar
2. problemen coronamaatregelen grenswerkers
---
1. Webinar: managementvergoeding, bedrijf overdragen
Bent u een Directeur-grootaandeelhouder (DGA)?
Woont u in België en heeft u een bedrijf in Nederland?
Dan is dit webinar voor u.

Dinsdag 28 april om 9:00u
---

De ervaring leert dat bij in België woonachtige DGA’s met een Nederlandse onderneming vaak een of meer van de volgende fiscale en juridische vragen speelt:

• Wat is de beste en meest efficiënte manier om mijn bedrijf belastingvrij te verkopen?

• Hoe voorkom ik dat mijn erfgenamen bij mijn overlijden 27% betalen over mijn vermogen?

• Wat is (fiscaal) de beste manier om het bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? En wat moet er worden aangepast in de juridische structuur van mijn vennootschappen om dit te bewerkstelligen?

• Hoe voorkom ik dubbele belasting ten aanzien van managementvergoedingen vanuit mijn Belgische of Luxemburgse houdstermaatschappij? En hoe werkt dat met sociale premies? Kan ik nog wel verzekerd blijven voor zorg in Nederland of België?

• Ook nemen wij graag de coronamaatregelen in Nederland en België met u door.

Uw vragen kunt u van tevoren e-mailen naar een speciaal KPMG-mailadres. Maar ook tijdens het webinar kunt u uw vragen intypen
Dit webinar komt in de plaats van het eerder aangekondigde seminar van 28 april, dat vanwege de coronasituatie niet doorgaat.

---

Webinar: via uw webbrowser Chrome, Safari, Firefox,..
Datum: dinsdag 28 april om 9.00u
Sprekers: Cees Nijman (KPMG NL) en Kizzy Wandelaer (KPMG BE)

---

Aanmelden
Mail: naar info@nbu.be met daarbij uw naam, telefoonnummer,
de branche waarin uw bedrijf actief is

Telefonisch: kunt u zich ook opgeven via 03-272.27.27

==> Het seminar is gratis voor in België woonachtige DGA’s
met een Nederlandse onderneming.


==> Heeft u een familielid of kennis in België met een Nederlandse onderneming,
dan is het geen probleem als u de uitnodiging voor deze KPMG-webinar doormailt.

---
En verder in het komend NederBelgischMagazine:

2.Problemen voor grenswerkers door coronamaatregelen
---

Sociale zekerheid
- Bij lange tijd telewerken vanuit huis (meer dan 25% werktijd) dreigen werknemers (grensarbeiders) en zelfstandigen - die normaal verzekerd zijn in hun werkland - te vallen in het socialezekerheidsstelsel van België.
- België ziet specifieke tegemoetkomingen aan werknemers en aan zelfstandigen vanwege het coronavirus als een socialezekerheidsuitkering en geeft ondersteuning aan hen die in België werken. Nederland ziet de corona-tegemoetkomingen als een speciale steunmaatregel (bijzondere bijstand) en verwijst de grensarbeiders en zelfstandigen die in Nederland werken naar hun woonland. En woonland België verwijst hen weer naar het werkland.

Belastingen
- Met belastingen gaat het anders dan de sociale zekerheid: voor de dagen dat je thuiswerkt, betaal je belasting in je woonland en voor de dagen dat je naar je werk over de grens gaat, betaal je belasting in je werkland. Maar let op: voor de Nederlandse hypotheekrenteaftrek op je huis in België moet minimaal 90% van het totale inkomen belast worden in Nederland. Met gesloten grensovergangen kom je volgend jaar bij het indienen van de belastingaangiften over 2020 er achter, dat je de teveel ontvangen ‘voorlopige teruggaaf’ moet terugbetalen.

U kunt het artikel nu al lezen op www.nbu.be (of  www.NederBelgischMagazine.be).

---