NederBelgischMagazine: grensoverschrijdende fiscaliteit (Disclaimer)
---

AOW in de belastingaangifte: een handleiding

.

De aangifte van de personenbelasting over de inkomsten van 2016 moet in de papieren versie normaliter op 29 juni 2017 verzonden zijn. De AOW moet worden aangegeven onder de codes 1211-50 en 2211-20..

Volgens de fiscus moet 100% van het bedrag, dat Jaaropgave van de SVB vermeldt onder “loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen”, worden opgenomen. Voor een gehuwde met een volledige opbouw gaat het om € 10.044. Ook het totaal van “ingehouden bijdrage zorgverzekeringswet buitenland” moet voor 100% worden opgenomen onder code 1223-38 of 2223-08. Voor een gehuwde met een volledige opbouw gaat het om € 1.253..

Is het correct, dat 100% (factor) van beide bedragen moet worden opgenomen? In het navolgende wordt aangegeven, dat de factor meestal lager is dan 100%.
.

Lees meer...
(Dit artikel verschijnt ook in het eerstvolgende NederBelgischMagazine)

---

Nieuw arrest van het Hof van Cassatie inzake de A.O.W.-uitkering. 

In een arrest van 5 mei 2017 bevestigt het Hof van Cassatie dat een A.O.W.-uitkering slechts kwalificeert als een in België belastbaar pensioen indien en in de mate dat er een band is met een beroepswerkzaamheid.

De feiten
De heer S. woonde tot 1974 in Nederland, met een onderbreking van najaar 1966 tot najaar 1968. Vanaf zijn 15-jarige leeftijd - in 1952 - bouwde de heer S. als inwoner van Nederland rechten op voor een A.O.W.-uitkering. De eerste 10 jaar - tot 1962 - gebeurde dat zonder enig verband met een beroepsactiviteit. In 1963 startte de heer S. zijn beroepsloopbaan. Hij werkte in Nederland van 1963 tot najaar 1966 en van najaar 1968 tot 1974, in totaal 10 jaar. Tijdens de 10 jaar werken in Nederland bouwde de heer S. zijn rechten voor een A.O.W.-uitkering verder op. De financiering gebeurde op basis van een percentage van de loonbelasting.

Na zijn emigratie uit Nederland in 1974 werkte de heer S. nooit meer in Nederland, maar hij was wel jarenlang beroepsmatig actief in diverse andere landen. De heer S. maakte gebruik van de mogelijkheid om middels vrijwillige bijdragen verder rechten op te bouwen voor een A.O.W.-uitkering, en dat tot en met 2002. Zodoende zorgde de heer S. gedurende 30 jaar - van najaar 1966 tot najaar 1968 en van 1974 tot 2002 - zelf met eigen middelen voor de financiering van zijn A.O.W.-uitkering..

Lees meer.....

---
Allround notariskantoor met een grensoverschrijdende familie- en erfrechtpraktijk. 4 vestigingen in Zuid Nederland.
---
Antwoorden op prangende vragen, oplossingen voor problemen die ondernemers en particulieren kunnen kwellen. 5 vestigingen in Zuid-West Nederland.
---
Het private client departement van het advocatenkantoor Laga. Gespecialiseerd in het ontzorgen van vermogende particulieren en families. Drie vestigingen in België.
---
De Belgium-Holland Desk wil zowel Nederlandse cliënten adviseren inzake Belgische belastingen en Belgische cliënten bijstaan inzake Nederlandse belastingen.
---
Onze klantenportefeuille bevat zowel multinationals als familiebedrijven. Er is een nauwe samenwerking tussen KPMG in België en KPMG Meijburg & Co in Nederland.
---