NederBelgischMagazine
Grensoverschrijdende fiscaliteit
---

Kerstgroet van de Nederlandse fiscus voor Nederbelgen met pensioen uit Nederland

Duizenden Nederbelgen zijn eind 2017 onaangenaam verrast door een brief van de Nederlandse Belastingdienst, waarin wordt vermeld dat vanaf 1 januari 2018 niet langer sprake is van een vrijstelling van loonbelasting voor pensioenen uit Nederlandse bron. Waar komt dit vandaan? Het is een lang verhaal, dus zet u schrap.

WAP

De fiscale behandeling in Belgiƫ van een in Nederland opgebouwd pensioen is al decennia voorwerp van discussie. Vroeger gold als basisprincipe dat Nederlandse pensioenen, onder voorwaarden, geacht werden te zijn belast bij de opbouw ervan omdat sprake was van zogenoemde definitief verworven rechten (met andere woorden: de werknemer kon zijn pensioenrechten niet verliezen en vanuit Belgisch perspectief had dan belastingheffing moeten plaatsvinden op het moment van opbouw). Op het ogenblik van uitkering kan het pensioen vervolgens vanuit Belgisch perspectief niet opnieuw als uitgesteld beroepsinkomen progressief worden belast. Dergelijke pensioeninkomsten kunnen van een fiscaal gunstig regime, belastbaar aan 3% van het vrijgegeven kapitaal, genieten.....

Lees verder over pensioenopbouw van voor 2004 en erna, in welke situaties Nederland mag heffen, de conclusie en aanbevelingen....

Cees Nijman, KPMG Meijburg Breda.

---