Hypotheekrenteaftrek en Corona

In Archief by robert

De voorwaarden van de Nederlandse hypotheekrenteaftrek zijn de laatste jaren telkens strenger geworden. Sinds 2013 geldt voor nieuwe eigen woningleningen dat die in beginsel in 30 jaar (ten minste annuïtair) moeten worden afgelost. Als er niet aan deze aflossingseis wordt voldaan, dan kan het recht op hypotheekrenteaftrek komen te vervallen.
Tijdens de crisis zullen een aantal eigen woningbezitters in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten, waaronder de rente en de aflossing op hun hypotheek. Sommige banken willen die eigen woningbezitters de mogelijkheid geven om later te betalen, maar daardoor kan er in strijd met de aflossingseis gehandeld gaan worden.
De Nederlandse overheid gaat maatregelen nemen om de aflossingseis onder omstandigheden te versoepelen. Daardoor wordt het mogelijk om later of gespreid over de resterende looptijd van de lening de aflossingen in te halen. Dit is heel prettig voor eigen woningbezitters die in de problemen zitten. Maar het betekent helaas ook dat het systeem van de hypotheekrenteaftrek -dat al bijzonder ingewikkeld is- voor die mensen nog veel ingewikkelder gaat worden.