Fiscale Coronareserve

In Archief by robert

Een nieuwe aangekondigde mogelijk is om in de vennootschapsbelasting gebruik te maken van een Coronareserve. Deze regeling is dus vooral op BV’s en NV’s gericht.
Voor veel ondernemingen zal 2020 tot een verlies leiden. Dit verlies kan in beginsel worden verrekend met de winsten uit 2019. Omdat er pas in de loop van 2021 aangifte over 2020 zal worden gedaan, zal het nog lang duren voordat een bedrijf iets heeft aan deze verliesverrekening. Pas tegen die tijd komt de over 2019 betaalde vennootschapsbelasting bij de onderneming terug.
Om ervoor te zorgen dat dit effect zich niet voordoet, mogen bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen in hun aangifte vennootschapsbelasting 2019 (die nu in deze periode gedaan wordt) lasten in verband met de Coronacrisis voorzien in een Coronareserve. Dit mag tot maximaal het bedrag van de winst in 2019. Daardoor kunnen de betaalde voorlopige aanslagen terugbetaald worden, wat extra cash voor de onderneming betekent.
Als de vennootschap over 2019 al aangifte heeft gedaan, is de meest voor de hand liggende oplossing om een verbeterde aangifte vennootschapsbelasting in te dienen. Op die manier kan alsnog van de Coronareserve gebruik worden gemaakt.