Gebruikelijk loon omlaag tijdens Corona

In Archief by robert

In Nederland is het heel gebruikelijk dat iemand gaat ondernemen met tussenkomst van zijn eigen BV. Hij wordt dan de directeur en de enig aandeelhouder van de BV. In een dergelijk geval, waarbij hij ten minste een 5%-belang heeft in een eigen vennootschap, is de aandeelhouder-bestuurder (de DGA) volgens Nederlands belastingrecht verplicht zichzelf een gebruikelijk loon uit te betalen van minimaal € 46.000 (2020). Op het moment dat een gebruikelijke vergoeding voor die specifieke werkzaamheden lager zou liggen, mag van dit lagere bedrag uit worden gegaan. De bewijslast ligt hiervoor bij de DGA. In de meeste gevallen zal daarom minimaal van deze € 46.000 uit worden gegaan.
Dat betekent vervolgens ook dat over deze € 46.000 loonheffingen afgedragen moeten worden aan de Belastingdienst. Door de genomen Coronamaatregelen krijg je weliswaar uitstel van betaling voor deze loonheffingen, maar uiteindelijk moet dit wel worden betaald. Het resterende nettoloon behoort vervolgens ook eigenlijk te worden uitbetaald door de BV aan de DGA.
De vervolgvraag is, of het nog wel reëel is van hoge bedragen aan gebruikelijk loon uit te gaan. Voor veel gevallen zal dit voor 2020 niet meer het geval zijn, helaas.
De Nederlandse regering ziet dit ook zo. Daarom is het toegestaan om het gebruikelijk loon te verlagen en pas aan het einde van het jaar te gaan kijken wat over 2020 een reëel gebruikelijk loon zou zijn geweest. Ook mag het gebruikelijk loon per nu worden verlaagd om hier alvast rekening mee te houden.
Per saldo gelden de volgende voorwaarden:

  • De verlaging kan niet met terugwerkende kracht. Het loon over voorgaande maanden kan dus niet worden verlaagd en de afgedragen loonheffingen worden niet teruggegeven.
  • Er moet sprake zijn van grote gevolgen voor de liquiditeit en omzet voor de onderneming als gevolg van de Coronacrisis.