“Nieuwe speculatietaks niet gunstig onthaald”

In Archief by robert

In België is er sinds 1 januari 2016 een speculatietaks van kracht. Wie aandelen binnen de zes maanden van de hand doet, is in de ogen van de fiscus een speculant en betaalt daar 33% belasting op. Na enkele maanden blijkt al dat het aantal beleggingen in producten die aan deze taks onderhevig zijn, fors is verminderd. Heel wat specialisten hebben de regering al gewaarschuwd voor de mogelijkerwijze zware consequenties, maar voorlopig wil de regering, die budgettair in een lastig parket zit, niet van wijken weten.

Een maand na zijn invoering werd al duidelijk wat iedereen op voorhand eigenlijk al wist: de speculatietaks is een maat voor niks. Een online broker zag de aandeeltransacties ineenstorten met maar liefst 43%. NBU sprak met de BinckBank – een online beleggersbank met meer dan een half miljoen particuliere, professionele en institutionele beleggers in vier Europese landen – over het invoeren van deze speculatietaks en hun visie daarop.

Zijn klanten bereid/vragende partij om hun beleggingen aan te passen richting niet aan de taks onderworpen producten?
Enerzijds zijn er veel klanten die de kat uit de boom kijken wat betreft beleggen op de beurs. Doordat BinckBank actief is in vier verschillende markten, zijn wij goed in staat de ontwikkelingen op die markten te analyseren. Voor alle markten zien wij over januari 2016 lagere transactievolumes in relatie tot januari 2015. Echter voor de Belgische markt valt dit nog eens zo’n 10% lager uit. Ook al is het huidig beursklimaat minder gunstig, de speculatietaks schiet ongetwijfeld haar doel voorbij. Anderzijds merken we duidelijk een verandering in het gedrag van de Belgische belegger die meer in producten belegt die gevrijwaard zijn van speculatietaks, zoals beleggingsfondsen en financiële instrumenten gericht op indices.

Krijgt u daar concrete vragen over?
De grootste behoefte op dat vlak ligt in transparante informatie omtrent welke producten wel en niet onder de speculatietaks vallen. Wat zijn de alternatieven? Wat zijn de risico’s? Wat zijn de kosten van deze alternatieven? Hoe worden deze gekenmerkt in het handelsplatform?
De speculatietaks blijft hoe dan ook een hot topic. De wet mag dan al wel gestemd en verschenen zijn in het Belgisch Staatsblad, in de praktische uitvoering ervan duiken nog vaak onduidelijkheden op. En daar ligt een belangrijke taak voor onze klantenservice en relatiemanagers: zonder in advies te vervallen, onze klanten zo goed mogelijk informeren, opleiden en ze de weg te wijzen in een complex beleggerslandschap.

Gaat u zelf als onderneming andere producten aanprijzen aan uw klanten?
De komst van de speculatietaks verandert niets aan onze groeistrategie. Die is erop gericht particuliere klanten te helpen bij het realiseren van hun financiële beleggingsambities. Vanwege onze achtergrond in online dienstverlening met focus op beleggen hebben wij de belegger de aflopen jaren steeds beter leren kennen. Deze kennis kunnen wij goed gebruiken bij de verdere uitbouw van onze dienstverlening teneinde deze te laten aansluiten op de motivatie van onze klanten.
Zo werken we aan de uitbreiding van beleggingsfondsen om in de loop van 2016 een ruim aanbod in onafhankelijke niet-beursgenoteerde fondsen aan klanten te kunnen bieden. Dit doen we via een tool genaamd Fundfinder, waarbij onze klanten zelf aan kunnen geven welke eisen zij stellen aan beleggingsfondsen (onder andere rating, sector, kosten). Onze tool toont de klant direct wat de mogelijkheden zijn binnen de gestelde kaders. Hierdoor creëren we een objectieve vergelijking waarbij niet de naam, maar de performance van de aanbieder centraal staat.

Denkt u dat bedrijven zelf ook hun strategie zullen gaan aanpassen, bijvoorbeeld in plaats van kapitaalsverhoging te financieren via beurs een obligatie uitschrijven?
Dat zal elk bedrijf voor zich moeten uitmaken, maar dit behoort absoluut tot de mogelijkheid. Nyrstar, met zijn recente kapitaalverhoging heeft zich hierdoor alvast niet van de wijs laten brengen.

Betekent zo’n taks niet meer voorlichting, meer informatie van specialisten voor met name de particuliere belegger?
We denken van wel. Het zoeken naar alternatieven, zeker met hulp van de juiste mensen die bekend zijn met de producten die op beurzen beschikbaar zijn, is absoluut iets waar wij voor staan. Het is dan ook zaak dat alle banken/vermogensbeheerders die de Belgische klant bedienen, volledig op de hoogte zijn van eventuele consequenties die de invoering van de speculatietaks heeft op de portefeuille, het behaalde rendement en dit dan ook goed weten over te brengen aan hun cliënten. Niets is immers zo frustrerend als onduidelijkheid rondom beleggingen.
Binck biedt deze kennis deels via ervaren relatiemanagers, maar Binck vraagt de klant om zelf ook huiswerk te maken en/of in overleg te gaan met een specialist. Wij leggen de focus op educatie en begeleiding. We werken nu ruim vijftien jaar in Nederland en België aan de opzet van onze diensten waarbij we de kostenbewuste klant zelf baas over zijn/haar portefeuille laten zijn, maar met een sparringpartner op niveau op de momenten dat de belegger dat wenst.

Zijn er een aantal elementen inzake beleggen die cruciaal zijn?
Voor alle beleggers is het van belang dat goed nagedacht wordt over eventuele veranderingen in advies en/of vorm van beheer van hun bankier/vermogensbeheerder sinds begin 2016. De financiële markten bieden beleggers voldoende alternatieven voor het beleggen in individuele aandelen (en onderliggende derivaten), al dient de belegger zelf wel degelijk scherp te zijn op welk alternatief geadviseerd en/of gekocht wordt. De Nederlandse uitspraak “wij van WC-eend, adviseren WC-eend” is er een die we nog steeds zien voorbij komen in de keuze voor bepaalde huisfondsen. Daarnaast geldt de distributievergoeding (commissievergoeding) in België nog altijd en is het als belegger van belang ook hier transparantie in te krijgen van hun bank of hun vermogensbeheerder.

Zijn er bepaalde ‘do’s’ en vooral ‘don’ts’ waarmee de belegger in België rekening moet houden?
Het is van belang dat beleggers volledige transparantie hebben over wat er met hun vermogen gebeurt. Waarom worden die transacties gedaan? Wat zijn de risico’s die aangegaan worden? Wat zijn de kosten die gepaard gaan met de beslissingen? Het volledig uit handen geven van vermogen, zonder daar zelf kennis van te hebben, is in onze ogen dan ook echt een ‘don’t’. Het zelf willen begrijpen waar, wanneer en hoe er met vermogen omgegaan wordt, is de ‘do’ die Binck centraal stelt.