Begrotingsafspraken van “Paars met de Bijbel”

In Archief by robert

De regeringspartijen VVD en PvdA hebben samen met D’66 en de kleine Christelijke partijen een begrotingsakkoord gesloten. Een aantal van de daarin opgenomen fiscale maatregelen zijn de volgende:

– In 2014 komt er wederom een verlaging van het tarief in box 2. Een jaar lang zal het tarief voor inkomen uit een aanmerkelijk belang worden gesteld op 22% in plaats van 25%.
– Het lage BTW-tarief van 6% voor bouw en renovatie zal worden verlengd en voor heel 2014 van toepassing zijn.
– Gebruikelijk loon: een directeur-groot aandeelhouder moet verplicht een fiscaal loon opnemen uit “zijn” vennootschap. Tot nu toe mocht dit verplichte fiscale loon 70% van het gebruikelijke loon zijn. Dat wil zeggen dat maximaal een afwijking van 30% is toegestaan. Het percentage van deze afwijking zal vanaf 2015 worden verstrakt en vermoedelijk nog maar 10% mogen zijn.

Ook is er nog een aanvullende maatregel bekend gemaakt met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek. De crisismaatregelen omtrent de hypotheekrenteaftrek bij de eigen woning zouden eindigen per 1 januari 2014. Er is besloten deze crisismaatregelen te verlengen met een jaar tot 1 januari 2015. In het kort bestaan deze maatregelen uit de volgende drie punten. Het gaat om de hypotheekrenteaftrek bij een aangekochte eigen woning die nog leeg staat, maar wel bewoond zal gaan worden als eigen woning. En het gaat om de hypotheekrenteaftrek bij een voormalige eigen woning die leeg te koop staat. Voor deze beide mogelijkheden geldt een maximale wettelijke termijn van twee jaar, plus het lopende jaar (maximaal 2 jaar en 364 dagen, dus). Als crisismaatregel is deze termijn verlengd met een jaar tot maximaal 3 jaar plus het lopende kalenderjaar. Deze uitbreiding zal dus ook nog gelden in 2014.

Daarnaast is er een regeling voor tijdelijke verhuur. Op het moment dat een woning leeg staat en wordt verhuurd, dan wordt deze woning voortaan belast in box 3. De hypotheekrenteaftrek is dan niet meer mogelijk. Als crisismaatregel is het mogelijk dat deze leegstaande woning na deze korte verhuur toch weer terug een leegstaande eigen woning wordt met de bijbehorende hypotheekrenteaftrek. Als voorwaarde geldt dan uiteraard wel dat de termijn van drie jaar nog niet is volgemaakt.

hits=139= / id=3339=