Een EHIC van het CVZ

In Archief by robert

Verdragsgerechtigden die recht hebben op zorg voor rekening van Nederland, kunnen bij het CVZ een EHIC aanvragen. Met de EHIC heeft u recht op noodzakelijk medische zorg in een EU-/EER-land en Zwitserland. Na een aanvraag ontvangt u binnen 10 werkdagen uw EHIC thuis. Momenteel levert de uitlevering van de Nederlandse ziekteverzekeringskaart vertraging op waardoor aanvragers hun nieuwe EHIC ten vroegste eind november of begin december ontvangen.
Heeft u de EHIC niet ontvangen of bent u hem verloren en heeft u direct medische zorg nodig? Vraag dan een vervangend document bij het CVZ aan via +31 (0) 20 797 8083.

Voor wie
Als u in België woont en een pensioen of uitkering uit Nederland hebt, dan kunt u bij het CVZ een EHIC aanvragen voor uzelf en uw meeverzekerde gezinsleden.
Als u in Nederland werkt en in België woont, dan kunt u ook bij het CVZ een EHIC aanvragen voor uw meeverzekerde gezinsleden. Voor uzelf vraagt u een EHIC aan bij uw Nederlandse zorgverzekeraar.
Om de EHIC online te kunnen aanvragen, heeft iedere verdragsgerechtigde (ook gezinsleden) een eigen ID-nummer nodig. Dit nummer vermeldt het CVZ in zijn brieven. Weet u uw ID-nummer niet en wilt u toch een EHIC aanvragen, neemt u dan contact opnemen via het telefoonnummer: +31 (0) 20 797 8083.

Zorg waar u recht op heeft
Wanneer u tijdelijk in een EU-/EER-land of Zwitserland bent en u heeft onmiddellijk medische zorg nodig, heeft u daar recht op. Het gaat dan om zorg die in het wettelijk verzekeringspakket van dat land valt, vergelijkbaar met wat in Nederland het basispakket wordt genoemd.
Noodzakelijke medische zorg krijgt u vergoed in het land waar u deze ontvangt. Op de website van de Europese Commissie kunt u per land lezen op welke medische zorg u kunt rekenen en wat u moet doen om die in te roepen. Beschikt u over een smartphone, dan kunt u vanaf die website ook de EHIC-app downloaden.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=nl

Zorg die u niet vergoed krijgt
Zorg in particuliere klinieken wordt niet altijd vergoed, omdat deze niet in het wettelijk verzekeringspakket van het land is opgenomen. Niet in alle landen krijgt u de kosten 100 procent vergoed. Het verzekeringspakket en de dekking is in elk land anders. Het is daarom raadzaam een aanvullende verzekering of reisverzekering af te sluiten. Zorgkosten die u maakt in het land waar u woont, krijgt u niet vergoed met een EHIC. Dat geldt ook voor de kosten van een geplande behandeling in de andere landen.

Zorg in Nederland
Woont u in België, dan heeft u recht op medische zorg in Nederland. U kunt daarvoor de EHIC gebruiken. Houdt u er rekening mee dat u voor AWBZ-zorg een indicatiebesluit nodig heeft. Een indicatiebesluit vraagt u aan bij het CIZ. Dat kunt u doen voordat u naar Nederland komt of tijdens uw (tijdelijke) verblijf in Nederland.

Gemaakte kosten declareren
Heeft u zorgkosten gemaakt in een EU/EER-land of in Zwitserland? Wanneer u direct cash moet betalen aan de zorgverlener, kunt u de kosten declareren bij een zorgverzekeraar in dat land. Weigert deze u uit te betalen, dan kunt u alsnog de kosten bij het CVZ declareren met gebruikmaking van het Declaratieformulier. Met uw declaratie moet u de volgende documenten meesturen: de door u betaalde originele nota’s, eventueel verwijsbriefjes of voorschriften van de arts. U kunt geen kosten declareren die u (nog) niet heeft betaald.

{Kadertje}
Behandelingen en kosten van niet-geplande zorg

Artsen
U moet de arts onmiddellijk betalen, maar nadien wordt tot 75% van de kosten vergoed als u uw Getuigschrift voor verstrekte hulp indient bij uw ziekteverzekering of mutualiteit. Let er wel op dat uw arts u dit getuigschrift geeft na uw betaling.

Tandartsen
U moet de tandarts onmiddellijk betalen, maar nadien wordt tot 75% van de kosten vergoed als u uw Getuigschrift voor verstrekte hulp indient bij uw ziekteverzekering.
Let er wel op dat uw arts u dit getuigschrift geeft na uw betaling.

Behandeling in een ziekenhuis
U hebt geen verwijsbrief van een arts nodig en u kunt vrij een afspraak maken met een specialist naar keuze. Als u uw ziekteverzekeringskaart (of een tijdelijk vervangend certificaat) niet kunt voorleggen, moet u het volledige bedrag betalen. U kunt wel nadien de factuur en een betalingsbewijs indienen bij een Belgische ziekteverzekering en om terugbetaling verzoeken.

Geneesmiddelen
U hebt in de apotheek een voorschrift of recept van een arts nodig. Ook voor voorgeschreven geneesmiddelen moet u in de apotheek betalen. U betaalt tussen 0 en 80% van de prijs van het geneesmiddel. Let er op dat de apotheker u een ontvangstbewijs geeft, waarop vermeld staat hoeveel u betaald hebt voor welk geneesmiddel. Met dat ontvangstbewijs kunt u een Belgische ziekteverzekering om terugbetaling verzoeken.

Ambulance
U betaalt een vast bedrag en een tarief per kilometer. De Belgische ziekteverzekering betaalt hiervan 50% terug.

hits=309= / id=3336=