Conclusie Advocaat-Generaal bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet

In Archief by robert

Op dit moment lopen er een aantal procedures voor de Hoge Raad over de vraag of de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet discriminerend is of niet.

Het gaat daarbij om faciliteiten om bedrijfsopvolging bij schenking en bij vererving met weinig belastingheffing plaats te laten vinden. Op dit moment is de regeling (in hoofdlijnen) zo, dat de eerste € 1.028.000 (afgerond) aan ondernemingsvermogen is vrijgesteld en dat voor het meerdere een vrijstelling van 83% geldt. De schenk- of erfbelasting op de overgang van ondernemingsvermogen is dus bijzonder laag, zeker in verhouding tot de vererving van overig vermogen.

De vraag die bij de Hoge Raad voor ligt is of deze grote vrijstelling discriminerend is ten opzichte van ander vermogen. De Advocaat-Generaal (A-G) heeft hierover een conclusie geschreven. De A-G komt tot de conclusie dat de huidige regeling naar haar mening inderdaad discriminerend is. De A-G stelt dat een vrijstelling tot 75% van het ondernemingsvermogen te billijken valt, maar een hogere vrijstelling niet. Dat betekent dat de Nederlandse bedrijfsopvolgingsregeling zoals die bestond tot en met 2009 wel is toegestaan is. De per 2010 ingevoerde verruimingen van de vrijstelling zouden daarentegen te ver gaan en discriminerend zijn.

Als het inderdaad zo zou zijn dat de huidige regeling discriminerend is, dan is de meest interessante vraag welke gevolgen dit zal hebben. Betekent dat dan dat iedereen recht heeft op deze zeer grote vrijstellingen of komt er een andere oplossing? Wij houden u op de hoogte en wachten het arrest van de Hoge Raad af.

hits=90= / id=3340=