Naschrift bij “praktisch werken met de Kaaimantaks”

In Archief by robert

In de vorige editie van dit magazine hebben wij een bijdrage geschreven over De Kaaimantaks. De Belgische wetgever heeft vervolgens, helemaal aan het einde van het jaar, nog een aantal verduidelijkingen en wijzigingen in de Kaaimantaks aangebracht.

Een voorbeeld van een welkome verduidelijking is dat nu expliciet in de wet is opgenomen dat rechtspersonen die geen vennootschap zijn, onbelast een uitkering kunnen doen onder de Kaaimantaks. Een voorbeeld is een stichting waarop de Kaaimantaks van toepassing is. Deze stichting kan onbelast een uitkering doen, maar dan wel onder de voorwaarde dat er niet meer wordt uitgekeerd dan er in het verleden in de stichting gestort is. Wordt er meer uitbetaald, dan kan dit meerdere wel als een belastbaar voordeel worden gezien.

Een andere wijziging die nog aan het einde van het jaar is toegevoegd, houdt in dat bepaalde oplossingen voor de Kaaimantaks mogelijk niet meer zullen werken. De Kaaimantaks is namelijk in beginsel niet van toepassing op instellingen voor collectieve beleggingen en beursgenoteerde vennootschappen. Voor onder meer dergelijke vennootschappen is nu bepaald, dat de Kaaimantaks toch van toepassing is, indien binnen een familiegroep in een dergelijke beleggingsvennootschap of beursgenoteerde vennootschap wordt deelgenomen. Het doel is om het met niet meer mogelijk te maken dat een aantal Luxemburgse oplossingen, zoals bepaalde Sicavs, worden toegepast om de Kaaimantaks uit te schakelen.

De verduidelijkingen op de Kaaimantaks waren zeker welkom, maar een aantal van de andere wijzigingen brengen zelf helaas weer nieuwe vragen met zich mee. Er kan worden verwacht dat de regeling ook in 2016 nog veel stof zal doen opwaaien. Alle reden om de Kaaiman scherp in de gaten te blijven houden.