Zelfstandigen krijgen zwangerschaps- en pensioenuitkeringen op grond van nieuwe EU-wetgeving

In Archief by robert

Zelfstandigen en hun partners zullen een betere sociale bescherming genieten – waaronder voor het eerst het recht op zwangerschapsverlof – op grond van nieuwe EU-wetgeving die recent in werking is getreden. De richtlijn over zelfstandigen en hun meewerkende echtgenoten (Richtlijn 2010/41/EU) voorziet in de intrekking en vervanging van eerdere wetgeving (Richtlijn 86/613/EEG) en verbetert de sociale bescherming van miljoenen vrouwen op de arbeidsmarkt, waardoor vrouwelijk ondernemerschap wordt bevorderd. Momenteel is slechts één op drie ondernemers een vrouw. De vrouwelijke zelfstandigen, meewerkende echtgenoten of levenspartners van zelfstandigen krijgen een zwangerschapsuitkering en wanneer zij dat wensen, 14 weken verlof. Ook de bepaling over sociale bescherming van meewerkende echtgenoten en levenspartners (die als zodanig door de nationale wetgeving zijn erkend) is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de richtlijn van 1986. Zij zullen recht hebben op dezelfde socialezekerheidsdekking (zoals pensioenen) als officiële zelfstandigen, als de lidstaat zelfstandigen een dergelijke bescherming biedt. De EU-lidstaten moeten nu binnen twee jaar de richtlijn in hun nationale wetgeving omzetten. (Bron: De Lage Landen)
hits=1= / id=1725=