Afkoop van een pré-Brede Herwaarderingslijfrente niet belast in Nederland

In Archief by robert

Ook hier weer een conclusie van de Advocaat-Generaal (in dit geval de heer Niessen). Wat is de casus? Iemand heeft voor 15 oktober 1990 twee kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule afgesloten. Op 23 december 2002 dient hij, als inwoner van België, voor beide verzekeringen een verzoek tot declausule­ring in. Het verzoek heeft de verzekeringsmaatschappij nog in 2002 bereikt, maar wordt pas in 2003 afgewikkeld. Fiscaal is van belang dat declasulering (bij fictie) gelijk wordt gesteld met afkoop. Daarnaast is belangrijk dat per 1 januari 2003 een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en België van toepassing. De Advocaat-Generaal oordeelt dat het niet van belang is of de de­clausulering in 2002 of 2003 heeft plaatsgevonden. Op grond van de Nederlandse wet is volgens hem namelijk het oud pre-Brede Herwaarderingsregime van toepassing. Op basis daarvan zijn zowel uitkeringen als afkoopsommen van lijfrenten voor buitenlandse belastingplichtigen niet belast in Nederland

hits=1= / id=1726=