Beperking overdracht ongebruikte notionele intrestaftrek

In Archief by robert

In navolging van het bereikte regeerakkoord sleutelt het voorontwerp aan de overdraagbaarheid van de ongebruikte notionele intrestaftrek. Momenteel kan een vennootschap deze achtereenvolgens overdragen op de winst van de zeven volgende belastbare tijdperken. Vanaf aanslagjaar 2013 wordt voor de “nieuwe” notionele intrestaftrek de overdraagbaarheid zonder meer geschrapt en de overdracht van de op 31 december 2011 bestaande “voorraad” aan ongebruikte aftrek wordt beperkt tot 60 % van de belastbare basis; de resterende 40 % wordt overgedragen naar latere jaren. De beperking tot 60% geldt echter slechts in de mate het bedrag aan notionele intrestaftrek in een bepaald jaar meer dan één miljoen euro bedraagt.
hits=1= / id=1901=